Поздравителен адрес по случай професионалния празник на българския библиотекар


ДО
Г-ЖА МАЯ УРУМОВА

ДИРЕКТОР
БИЦ на МУ – ПЛОВДИВ


П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С
ПО СЛУЧАЙ
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИЯ БИБЛИОТЕКАР

11 май 2020 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО УРУМОВА,

За мен е удоволствие и чест като Ректор на Медицински университет – Пловдив да поздравя от името на академичното ръководство и от свое име Вас и всички колеги, които работят в БИЦ, с Вашия професионален празник – 11 май, Ден на българския библиотекар.

По-древна, отколкото си мислим, и още по-интересна, отколкото си представяме, Вашата професия е сбъдната мечта за тези, които обичат книгите и хората.

Да помогнеш на търсещите знание да стигнат до съкровищницата на човешката мисъл е мисия, достойна за уважение. Да опазиш най-ценното наследство и да станеш част от духовното израстване е кауза, на която заслужава да се посветиш.

Въпреки модерните технологии, които имат несъмнено място и принос в съвременното образование, библиотеките остават незаменими заради атмосферата, която създава уют и вдъхновява.

Поклон и благодарност към нашите библиотекари, които отстояват авторитета на Медицински университет – Пловдив.


Честит професионален празник, колеги!
Бъдете горди със себе си, защото го заслужавате!

ПРОФ. Д-Р МАРИАНА МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
Ректор
Медицински университет – Пловдив