Поздравителен адрес от името на академичното ръководство на МУ-Пловдив по повод професионалния празник на българските библиотекари

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от името на академичното ръководство на МУ-Пловдив

по повод професионалния празник на българските библиотекари