Правила за работа със специализанти във връзка с извънредното положение и епидемичната обстановка в страната в срок до 13 април 2020 г.

Правила за работа със специализанти във връзка с извънредното положение и епидемичната обстановка в страната в срок до 13 април 2020 г.