Празничен спектакъл на ДЕСО по повод 24 май

С празничен спектакъл, иницииран и организиран от Департамента по езиково и специализирано обучение, под надслов „Словото – красота и истина“ Медицински университет – Пловдив тържествено отбеляза 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Пред препълнената Първа Аудитория студенти рецитираха с вдъхновение стихове на български автори, приемани за класици – Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Дамян Дамянов, Елисавета Багряна, Веселин Ханчев, Валери Петров, Добромир Тонев и Ивайло Балабанов. Академичният хор „Гаудеамус“ към АМТИИ с диригент доц. д-р Весела Гелева изпълни неформалния химн на празника – „Върви, народен възродени“, както и ортодоксални песнопения.

„Днес се прекланяме пред силата на духа, изразена чрез словото. Почитаме празника на знанието и на човешкия стремеж към познание. Благоговеем пред постиженията на науката и културата“, каза при откриването директорът на ДЕСО доц. Димитър Мирчев, диф. Той подчерта, че Департаментът вече утвърждава като традиция тържественото честване на 24 май: „В нашия университет се преплитат толкова много традиции, култури, езици и националности, затова изключително силно усещаме и съзнаваме значението на историческото дело на братята Кирил и Методий, чиито имена българският народ вече повече от 10 века слави. Буквите ни дадоха просвещение, посочиха ни път, вложиха смисъл в нашето съществуване. Ето защо да познаваш, да обичаш, да отстояваш българския език, култура, история и душевност не е въпрос само на образование и възпитание, а на висш дълг към род и родина. На днешния празник трябва да бъде почетена и огромната роля на съвременните носители на езика в лицето на цялата академична общност. Да бъдеш преподавател е призвание. Огромна е отговорността да формираш млади, достойни и образовани хора, да създаваш личности, да градиш бъдещето“.

Доц. Мирчев прочете пред присъстващите поздравителния адрес от името на ректора проф. д-р Мариана Мурджева по повод 24 май: „Всички ние черпим сили и живот от нашия корен – майка, род, език, родина. Коренът е нещо живо, велик духовен избор, дълг и памет. А поетите са гласът на времето, гражданското ни съзнание и престижа на родната ни култура. Днес ние изразяваме своя респект към словото и знанието, търсим корените на националната си гордост, припомняме си имената на духовници и учители, посветили живота си на просвещението на българите: братята Кирил и Методий и техните ученици, всички възрожденски дейци на българското просветно дело и култура“.

На тържеството присъстваха много преподаватели и служители, както и български и чуждестранни студенти от Медицински университет – Пловдив. Всички те съпреживяха стиховете на българските поети и изразиха благодарността си към организаторите от Департамента по езиково и специализирано обучение на МУ-Пловдив.