Празник на буквите, празник на духовността

На 10 май 2018 г. Департаментът за езиково и специализирано обучение към МУ – Пловдив отново организира тържествено честване на празника на духовността. Всички се преклонихме пред Покровителите на Европа, Светите братя Кирил и Методий – създатели на първата азбука и на първите книги на старобългарски език, на езика на славяните. Преклонихме се пред красотата и историческата значимост на българското слово. Станахме съпричастни към един от най-светлите български празници, уникален с утвърждаването на духа на знанието.

Приветствия за българския дух, въздействащи със силата на идейността и емоционалността, поднесоха чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн – Ректор на Медицински университет – Пловдив; проф. д-р Иван Дечев, дм – Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение; ст. преподавател д-р Димитър Мирчев – Административен старши преподавател на Департамента за езиково и специализирано обучение към МУ – Пловдив.

Програмата беше организирана в две части – официална и емоционална с различни формати за студентски изяви. Активното съдействие на Директора на Департамента – проф. д-р Иван Дечев, дм, за подготовката на тържеството даде възможност на Организационния комитет да включи разнообразни мащабни формати с масово участие на студенти.
Поезията е онази част от историческата мисия на словото, която разкрива духовността чрез единението на красота, емоция и дълбочина на изживяването. В официалната част бяха включени поетични композиции на две групи:
– изпълнение на стихотворенията „Родната реч“ – Иван Вазов и „Родна реч“ – Ран Босилек от студенти от Подготвителен курс, група № 2 с художествен ръководител – ст. преп. Мария Кръстева;
– „Благодарим Ви, дръзновени братя…“ – поетично-музикална композиция, посветена на Светите братя Кирил и Методий в изпълнение на студентите Елена Георгиева, Елисавет Делла, Петър Караджов с художествен ръководител: преп. Лидия Кавръкова.

Изпълнението на песента „Една българска роза“ от Надежда Димова – студентка от V курс, специалност „Фармация“, обучение на български език, разтърси залата.
Поздравът от Госпъл хора на студенти от МУ – Пловдив с изпълнението и на български език емоционално обедини всички и приповдигна духа.
Ръководителят на Секцията по български език – ст. преп. д-р Маргарита Димитрова, поздрави присъстващите с празниците и представи журито, най-добрите участници и наградените в заключителната част от състезанието: „Най-добър презентатор“. Смисълът на обединяващата сила на словото и на българския език прозвуча в думите: „Светът около нас е училище, в което всеки може да пожелае да търси и да намира това, с което би осмислил собствения си живот и би станал част от общия позитивен спомен в Пантеона на Космическия ред… Днес нашият урок на Времето ни задава следната задача: докоснете се до света на студентите около Вас и изживейте заедно с тях това, което те са преживели и почувствали, докосвайки се до Вашия свят, до езика Ви и културата Ви.“

Журито – доц. д-р Диана Милиева – председател, ст. преп. д-р Милена Мулешкова и преп. Димитрия Желязкова, определи предварително трима участници за първите три места в раздел Студенти от обучение на английски език, специална награда в раздел Студенти от обучение на български език и специална награда за студенти от Подготвителен курс.

Емоцията във формата дойде при представянето на презентациите от наградените студенти и специално – Клаудия Петрацуоли, специалност Медицина, 31 група, 1 курс.
Чрез обединяващата сила на българското хоро поздрав в официалната и в емоционалната част извън Аудиторния комплекс към всички поднесе танцовият състав към МУ – Пловдив с художествен ръководител: д-р Стефан Йорданов.

Викторина, подготвена от преподавателите по латински език от Секцията по чужди езици – ст. преп. д-р Ивана Икономова и преп. Снежана Цвяткова, включи студентите от публиката в общо участие.
Силата на мисълта променя живота и дава ново начало и нов поглед към света. Всеки от нас има своя емоционална визия за заобикалящото ни. За да станем съпричастни към силата на собствената визия, журито – ст. преп. д-р Милена Мулешкова, преп. Димитрия Желязкова, преп. Антоанета Павлова и хон. преп. Мария Недялкова – Георгиева, представи и награди участниците в заключителния етап от изявата фотографски конкурс на тема „БЪЛГАРИЯ, ПЛОВДИВ, МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ” – постерна сесия.

Поезия, музика и танци имат силата да свързват душите и да разгарят огън. От водещата на формата – ст. преп. Розалия Александрова бяхме поканени да подкрепим участниците във формата „Минути на таланта“. Чуждестранни студенти представиха на български поетични творби. Чухме и изключителни музикални произведения, които, заедно с дъжда, приповдигнаха духовете.

Нашата кулинарна почерпка, с която приключи тържеството, беше съчетана с докосване и до мисленето на българина за значението на храната, пресъздадено чрез словата на българските възрожденци.
Общите усилия на преподаватели от секциите по български език и по чужди езици в подготовката по организацията и провеждането на тържеството показа сплотеността на колектива в ДЕСО и това, че заедно можем да постигаме общ позитивен дух в работата и в изживяването, чрез които Департаментът да заема своето достойно място сред останалите звена в Медицинския университет.

Водещи:
Надежда Димова, студентка от V курс, специалност „Фармация“, обучение на български език
ст. преп. Розалия Александрова – за рубриката „Минути на таланта“

Организационен комитет:
Съпредседатели: ст. преп. д-р Маргарита Димитрова, ст. преп. д-р Димитър Мирчев
Членове:
доц. д-р Диана Милиева, ст. преп. д-р Милена Мулешкова, ст. преп. Розалия Александрова, преп. Димитрия Желязкова, преп. Антоанета Павлова, ст. преп. Мария Кръстева, преп. Лидия Кавръкова, преп. Снежана Цвяткова, хон. преп. Мария Недялкова – Георгиева
Почетен председател: доц. д-р Светла Пачева
Превод:
ст. преп. Жана Делипавлова – Младенова, преп. Благой Айвазов

Галерия