Празник на Катедрата по медицинска биология

Празник на Катедрата по медицинска биология