Предложения по ХОРИЗОНТ 2020, Мария Кюри „Индивидуални стипендии“

На вниманието наЗам. Ректор НИД, Декани на факултети, Зам.Декани НИД, Ръководители на Катедри, Отговорници по НИДДиректор на Медицински колеж, Директор на ДЕСО

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за отворени покани за проектни предложения по програма Хоризонт2020 относно университети, които предлагат домакинство на учени по отворена покана H2020-MSCA-IF-2015 със срок на кандидатстване до 10 септември 2015г. (сайт: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html). Университетите и условията им за кандидатстване са:• Израелски университети: Ben-Gurion University of the Negev, Bar-Ilan University, University of Haifa, Hebrew University of Jerusalem, Technion – Israel Institute of Technology. Продължителност на проекта: 12-36 месеца, други. • Maria Curie-Skłodowska University, Люблин, Полша. За опитни изследователи.• National Hellenic Research Foundation, Гърция. До 15 юли 2015г. • Калабрийски университет, Италия. До 15 юли 2015г.• Испански организации: http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions.

Информация от източниците:

BGU MSCF Host Institutions BIU MSCF Host Institutions Brochure UNI-Calabria Expression of Interest for Hosting MSC IF -EF – Institute of Criminology at the Faculty of Law in Ljubljana HAIFA MSCF Host Institutions HUJI MSCF Host Institutions IF- UCalabria NHRF_ Call_Marie_Curie Poland- University Technion MSCF Host Institutions

Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност