Председателят на НАОА се срещна с ректорското ръководство на МУ-Пловдив

Работна среща с ректорското ръководство на Медицински университет-Пловдив проведе днес председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова. На срещата присъства и зам.-председателят по следакредитационно наблюдение и контрол проф. д.н.к. Мария Шнитер.
Ректорът проф. д-р Ангел Учиков, дмн благодари на гостите за отделеното време и възможността да дискутират по критериите и показателите за програмна акредитация на професионалните направления, специалностите от регулирани професии и докторските програми. На срещата присъстваха и представители на деканските ръководства на университета.

„Имаме една обща цел – подобряване на качеството на обучение“ каза проф. Стефанова и направи детайлни разяснения относно поставените предварително въпроси от екипа на МУ, свързани с индикаторите за оценка. Тя препоръча в края на всеки стандарт да се посочват добрите практики, които университетът прилага и които отличават съответното професионално направление.

Тя изрази увереност в ползотворното бъдещо сътрудничество с новия ръководен екип на МУ-Пловдив.