Председателят на Студентски съвет на МУ-Пловдив на среща с министъра на образованието

Ръководството на Националното представителство на студентските съвети в Република България и представители на студентски съвети от страната проведоха работна среща с министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. В нея участваха председателят на НПСС Ангел Стойков и зам.-председателят на НПСС и представител на Медицински университет – Пловдив Виктория Карамилева.

Срещата се проведе по повод избора на новото ръководство на организацията и относно важни за въпроси, касаещи учащите със специални образователни потребности, социално-битовите условия, студентските и докторантски стипендии, публикувания за обществено обсъждане фонд „Стефан Стамболов“, следдипломната реализация и повишаването на качеството на обучението в национален план.

Предстои НПСС да изпрати свои представители за участие в процедурата по наблюдение на ремонтите в студентските общежития, както и предложения за промени в ПМС №90/2000.