Представители на МУ-Пловдив посетиха Trakya University в Одрин, Турция

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 16-ти и 17-ти януари 2020 г. посетихме Trakya University в Одрин, Турция. По време на визитата ни успяхме да установим контакти с Ректора на университета, както и с Декана на Медицинския факултет и Директора на Университетската болница в Одрин. Надяваме се, че проведените срещи и установени контакти ще допринесат за задълбочаване на двустранните отношения между Медицински университет – Пловдив и Trakya University.

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева
Зам.-ректор МСПД