Представители на МУ-Пловдив в дискусия на тема „Здравните и социални измерения на пандемията от Корона вирус у нас и в ЕС“ по БНР

Участието на представителите на МУ-Пловдив:
• Проф. Мариана Мурджева – ректор на Медицинския университет в Пловдив, координатор на Експертния съвет по клинична имунология към МЗ
• Проф. Ани Кеворкян – ръководител на катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“, МУ Пловдив- председател на сформираната в МЗ работна група, която ще извърши анализ на регистрираната смъртност от COVID-19 в България
• Доц. Олиана Бойкинова – началник на Клиниката по Инфекциозни болести в УМБАЛ „Св. Георги“
• Студенти по медицина, лекари-доброволци в Ковид отделенията
в дискусия на тема „Здравните и социални измерения на пандемията от Корона вирус у нас и в ЕС“