07_03_2022_img03

Представители на МУ-Пловдив в дискусия на тема "Здравните и социални измерения на пандемията от Корона вирус у нас и в ЕС" по БНР