Представяне на МУ-Пловдив в образователния панаир BACHELOR AND MORE Düsseldorf

На 29 април 2023 г., по покана на организаторите на образователни инициативи Border concepts GmbH, представители на Медицински университет – Пловдив участваха в традиционния панаир на образованието, преминал под надслов „BACHELOR AND MORE“ в Дюселдорф, Германия.

Този образователен панаир е част от серия изложения, които се провеждат в големите градове в цяла Германия и представят различни университети и възможностите, които те предоставят за обучение.
В изданието на форума, проведено в Дюселдорф, като изложители се представиха 21 университета, като освен немските, имаше чуждестранни университети от три държави – Норвегия, Франция и България (с единствен представител МУ-Пловдив).

На това образователно изложение Медицински университет – Пловдив беше и единственият представител в сферата на медицинското висше образование.
Явен интерес към специалностите в МУ-Пловдив проявиха значителен брой кандидати. Доц. д-р Стоилка Мандаджиева, дм – ръководител на отдел „Учебни дейности“, и Елена Душилова – експерт в отдела, представиха пред тях предимствата на обучението в университета, подробно обясниха възможностите за директно кандидатстване през сайта на МУ-Пловдив и акцентираха вниманието на заинтересованите към конкретните изпитни дати и съответните изисквания.

В момента втори екип експерти от отдел „Учебни дейности“ при МУ-Пловдив участва в изложението „MASTER AND MORE”, организирано от същата организация в град Лайпциг.