Представяне на проф. Магдалена Стоева в публикация на световния издател и разпространител на научна информация – Springer Nature.

Представяне на проф. Магдалена Стоева в публикация на световния издател и разпространител на научна информация – Springer Nature.
Интервюто е част от поредица, посветена на жените в инженерството.
Проф. Стоева е преподавател в катедра „Образна диагностика“ и работи към Комплекса по транслационна невронаука при МУ – Пловдив.

https://www.springer.com/gp/campaigns/women-in-engineering/magdalena-stoeva