Profesor-Kavlakov1

Представянето на новата стихосбирка на проф. Петър Кавлаков „Ронливите скали“