Предстоящи грантови схеми за иновации

На вниманието на Академичния състав

Представяме на вниманието ви предстоящи грантови схеми, подходящи за кандидатстване на научни организации с водеща функция или като партньори:

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”:

 • Грантова схема „Уникални научни инфраструктури” – повече информация можете да прочетете от ТУК.
 • Грантова схема „Изграждане на регионални научни центрове” – повече информация можете да прочетете от ТУК.
 • Очаква се двете грантови схеми да се обявят до края на юни 2017 г.

  Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”:

 • Грантова схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – предстои да бъде обявена до края на април/началото на май 2017 г.
  Повече информация можете да прочетете от ТУК.

  Министерството на икономиката организира работни срещи със заинтересовани лица и колективи във връзка с изпълнение на приоритетите на ОП НОИР и ИСИС и прецизиране на регионалната интелигентна специализация. Близки до Пловдив информационни срещи ще се проведат на 27.04.2017 в Кърджали и на 28.04.2017 – в Хасково.

  Център Проекти, Отдел МСПД