Предстоящ курс за медицински сестри, здравни специалисти, стажант-лекари, специализанти и докторанти на тема: „40 години от обявяване на ХИВ пандемията. Къде сме днес? Актуални данни за епидемиологичните, имунологични и клинични характеристики. Модерна терапия и профилактика.“

Дата: 22.06.2022 г. от 13:30 ч.
Аудиторен комплекс, Аудитория 4
Медицински университет – Пловдив