Предстоящи конкурси на ФНИ за 2012

Уважаеми колеги,От Център Проекти Ви уведомяваме Ви, че най-късно до 30.04.2012 г. ще бъде обявен конкурс „Насърчаване на научни и научно-приложни изследвания” в приоритетните области: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии; Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; Нови материали и технологии; Културно историческо наследство; Информационни и комуникационни технологии Проектобюджетът на конкурса за целия период е 25 200 000 лв. Насоките за кандидатстване и апликационните форми ще може да се изтеглят от сайта на Фонд Научни изследвания.  – http://www.bulfund.comПрез 2012 г. фонд „Научни изследвания” освен горепосочените ще обяви още два конкурса.