Предварителна програма на Юбилейната научна конференция в Медицински университет – Пловдив

mu1

Предварителна програма на Юбилейната научна конференция

Предварителната програма на Юбилейната научна конференция е достъпна на адрес :

http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/prelim_bg