Преференциални цени за всички членове на СУБ

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че всички членове на СУБ  могат да ползват на преференциални цени услугите, които предоставя Международния дом на учените „Фр. Жолио – Кюри“, Варна  и Клуб-ресторанта към Дом на СУБ в Стария град, Пловдив.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор по НИД