проф. Стоева -WLF

Преподавател на МУ – Пловдив – участник в Световния Форум на Лауреатите 2020