Преподавател от МУ-Пловдив издаде англоезичен учебник по физикална и рехабилитационна медицина

Второто издание на единствения англоезичен учебник по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие, издаден в България, вече е факт. Учебникът, озаглавен “Essentials of Physical & Rehabilitation Medicine for Undergraduate Medical Students“ 2nd Edn, е под редакцията на проф. д-р Янис Папатанасиу, дм – преподавател в МУ-Пловдив, и проф. д-р Кирил Панайотов, дм – изтъкнат специалист по физикална и рехабилитационна медицина от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и председател на Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина.

Във второто преработено издание е описано текущото състояние, предизвикателствата и новите тенденции във физикалната медицина в постковид ерата. Международният панел от световноизвестни автори и експерти като Prof. Calogero Foti, Prof. Stefano Masiero, Prof. Marta Imamura, Prof. Agnaldo Lopes и Prof. Arthur Ferreira, както и известни български специалисти и клиницисти, като проф. д-р Тройчо Троев, дмн, проф. д-р Иво Петров, дмн проф. д-р Неделчо Цачев, дм и доц. д-р Христина Миланова, дм, предоставят базирани на доказателства насоки за новите рехабилитационни стратегии след пандемията от Covid 19. То е и нов опит от страна на редакторите да подпомогнат развитието и напредъка на преддипломното обучение по физикална и рехабилитационна медицина и да вдъхновят талантливите студенти медици да се замислят върху нея като бъдеща своя медицинска специалност.

Физикалната и рехабилитационна медицина е самостоятелна и международно призната медицинска специалност, партньор на Световната здравна организация (СЗО) и Съюза на европейските медицински специалисти (UEMS), а подкрепата на преддипломното медицинско обучение по тази дисциплина се определя като „правилната стратегия на 21-ви век“.

„Осъзнаваме отговорността, която този учебник носи в разпространението на знания и ноу-хау по физикална и рехабилитационна медицина, не само в медицинските училища в България, но и в чужбина, като целта му е да се превърне в настолна книга за специализантите по тази дисциплина, физиатрите и всички здравни специалисти, ангажирани в рехабилитационната медицина“, казва проф. Папатанасиу. Целта на редакторите е да го наложат като водещо учебно помагало за преддипломно обучение в медицинските висши училища в България.

Признание за високата научна информация и качества на учебника са двата предговора, написани от prof. Dr. Walter Frontera – световен експерт по физикална и рехабилитационна медицина и главен редактор на списание Αmerican Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, и Dr. Marcus Coplin – председател на Американската асоциация по балнеология. Редакторите изразят благодарност към авторите за техния професионализъм и ангажираност. Второто издание на учебника фигурира в списъка на препоръчителните учебни помагала за преддипломно обучение по физикална и рехабилитационна медицина в три университета в САЩ и в два в Бразилия и Италия.