Преподаватели от МУ – Пловдив са сред 2% най-добри учени в света за 2021 г. в класация на Станфордския университет

Български учени за поредна година са сред първите 2% на най-добрите учени в света в класацията, публикувана от учени на Станфордския университет за 2021 година.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти и масивите от данни на Elsevier основно чрез добре познатия инструментариум на Scopus, и не само, за проследяване на импакта в науката по научни метрики и показатели.

Тя е съставена въз основа на комплексен анализ и е публично достъпна база данни с най-цитирани учени, която предоставя стандартизирана информация за брой цитирания, h-индекс, коригиран hm-индекс за съавторство, цитати на статии в различни авторски позиции и съставен индикатор (c-резултат).

На челно място в българското подреждане за принос в световната наука е проф. Майкъл Мейс, който е афилииран към Медицински университет – Пловдив.

Доц. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн присъства в престижната класация въз основа на оценка на цялата му творческа дейност.

Научните статии на проф. Донка Димитрова, дм са получили висока оценка през 2021 г.

Източници
_____________________________________________
1. https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4