ПРЕВЕНЦИЯ и КОНТРОЛ на ХИВ/СПИН – ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА 22-23.11.2012

На вниманието на участниците в Програма за обучение по ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ на ХИВ/СПИН към МНЗ:

Уважаеми участници в обучението,

Представяме Ви официалната програма за 22-23.11.2012 – Аудиторен комплекс на МУ Пловдив

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕДиагностика и предоставяне на лечение, грижи и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН, и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал