Презентационно-обучителен семинар „Изследователският цикъл и пътят към успешно публикуване на научни разработки и резултати“

Презентационно-обучителен семинар „Изследователският цикъл и пътят към успешно публикуване на научни разработки и резултати“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми преподаватели, студенти, докторанти, Библиотечно-информационният център на МУ – Пловдив и Томсън Ройтерсорганизират презентационно-обучителен семинар„Изследователският цикъл и пътят към успешно публикуване на научни разработки и резултати“9 май 2016 г., 13:00 – 15:00 ч., Аудиторен комплекс, 2 аудитория Програмата на семинара включва проследяване на пълния изследователски цикъл:· Откриване на полезна и висококачествена научна информация с продуктите на Томсън Ройтерс· Анализ на намерената информация· EndNote Web като помощно средство в процеса на писане на научна статия· Използване на Journal Citation Reports за избор на най-подходящото списание за публикуване на ръкописа· Презентация с полезни съвети към млади автори, базирани на опита на водещи научни издателства. Модератор: Мая Урумова, директор БИЦ.Презентатори: Христина Шербанова, продуктов специалист и Румяна Соколова, официален обучител за работа с продуктите на Томсън Ройтерс за България. Очакваме Ви и вярваме, че участието в семинара ще бъде ползотворно и полезно за Вас!