Презентационно-обучителен семинар „MEDLINE Complete и Dentistry & Oral Sciences Source“

Презентационно-обучителен семинар „MEDLINE Complete и Dentistry & Oral Sciences Source в подкрепа на научноизследователската дейност“

На 26 март 2018 г. от 13:00 ч. в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, 2 аудитория, ще бъде проведен презентационно-обучителен семинар за търсене в абонираните по проект „ДОКТОРАНТ – 2“ научни бази данни на издателство EBSCO.

Г-н Мартин Колман – обучител от EBSCO Information Services, ще представи актуална информация за двете бази данни, както и стратегии за търсене в тях.

MEDLINE Complete осигурява авторитетна научна информация в областта на медицината, здравеопазването, фармацията, сестринските грижи, предклиничните науки. Предлага пълнотекстов достъп до над 1800 списания, индексирани в MEDLINE.

Dentistry & Oral Sciences Source e специализирана база данни в областта на денталната медицина. Включва над 230 водещи списания в пълен текст.

Библиотечно-информационният център кани за участие всички, желаещи да повишат информационната си компетентност и да усъвършенстват уменията си за търсене на научна информация.