Презентационно-обучителен семинар „MEDLINE Complete и Dentistry & Oral Sciences Source в подкрепа на научноизследователската дейност“

С този презентационно-обучителен семинар за търсене в абонираните по проект „ДОКТОРАНТ – 2“ научни бази данни на издателство EBSCO стартира тазгодишният календар на Дните на Библиотечно-информационния център.

Г-жа Мая Урумова – Директор на Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив, приветства участниците в срещата с добре дошли и отправи специални благодарности към г-жа Даниела Станишева и г-н Мартин Колман – гости на БИЦ, които откликнаха на идеята за провеждане на семинара с подчертано обучителен характер.

Г-н Мартин Колман – обучител от EBSCO Information Services, представи актуална информация за двете бази данни, както и стратегии за търсене в тях.
MEDLINE Complete осигурява авторитетна научна информация в областта на медицината, здравеопазването, фармацията, сестринските грижи, предклиничните науки. Предлага пълнотекстов достъп до над 2200 списания, индексирани в MEDLINE.

Dentistry & Oral Sciences Source e специализирана база данни в областта на денталната медицина. Включва над 250 списания и 31 монографии в пълен текст.
Аудиторията беше пълна със студенти и преподаватели, желаещи да повишат информационната си компетентност и да усъвършенстват уменията си за търсене на научна информация.