img8

Презентационно-обучителен семинар „MEDLINE Complete и Dentistry & Oral Sciences Source  в подкрепа на научноизследователската дейност“