Презентация на „АКТАВИС“ на възможности за професионална реализация в дирекция „Изследване и развитие“, както и в производствената площадка на компанията в гр. Tроян

АКТАВИС – КОМПАНИЯ НА ТЕВА

съвместно с Центъра за кариерно развитие и Асоциацията на студентите по Фармация организира презентация на
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ДИРЕКЦИЯ „ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ“, КАКТО И В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА НА КОМПАНИЯТА В ГР. ТРОЯН

Лектори: Велимира Пъдарска – Директор Изследване и развитие
Мария Танева – Мениджър Човешки ресурси

15 май 2019, СРЯДА, ОТ 16.30 ЧАСА
Аудитория 5, Аудиторен комплекс
Медицински университет – Пловдив