Презентация на Регионалната служба по заетостта

Регионална служба по заетостта Ви представя следната Презентация на Регионалната служба по заетостта