Презентация на интерактивна образователна платформа по медицина

На вниманието на преподаватели и студенти от специалност Медицина

Презентация на интерактивна образователна платформа по медицина

На 03.10.2014 г. (петък) от 13:00 до 14:15 ч. в 5-та аудитория г-н Bogdan Czubak от издателство McGraw-Hill ще презентира интерактивната образователната платформа Access Medicine.Платформата включва пълнотекстови заглавия по медицина, мултимедия и тестове за оценка на знанията. Предназначена е за студенти, преподаватели и докторанти. Презентацията на Access Medicine ще бъде последвана от безплатен пробен достъп.Повече информация можете да получите в Библиотечно-информационния център, както и от следните презентации:

линк към презентацията

A link to presentations