Президентът на California State University – Fresno на работно посещение в МУ-Пловдив

Ректорското ръководство на Медицински университет – Пловдив посрещна днес президента на California State University – Fresno д-р Саул Хименес-Сандовал. Той бе придружаван от декана на Колежа по природни науки и математика д-р Кристофър Майер. По време на работната среща със зам.-ректорите по проектна дейност – проф. д-р Николета Трайкова, по научна дейност проф. д-р Мария Токмакова и по качество и акредитация – доц. д-р Веселин Кондева, бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество в сферата на образователния обмен на студенти, докторанти и постдокторанти, споделяне на ресурси в сферата на генетиката, образната диагностика, метаболомиката, биомедицинските и неврологични изследвания, биоинформатика.

Гостите от Калифорния бяха придружавани от изпълнителния директор на „Джуниър ачийвмънт България“ и преподавател по иновации и предприемачество към Европейския институт за иновации и технологии проф. Милена Стойчева.

Д-р Хименес-Сандовал заяви, че вярва в силата на партньорствата с регионални, национални и международни организации и институции. Това го е довело в Медицински университет – Пловдив, тъй като има амбицията да работи по изграждане интердисциплинарна изследователска мрежа за биотехнологични изследвания и клинични проучвания.

 

Съвместното сътрудничество между двата университета предвижда обмен на водещи български и американски учени и изследователи, трансфер на технологии, работа по съвместни програми и проекти.

California State University – Fresno заема водещо място при усвояване на безвъзмездно финансиране от различни международни източници.

Представителите на ректорското ръководство запознаха гостите с възможностите за обучение в Медицински университет – Пловдив, бакалавърските, магистърските и докторските програми, с проектната и научноизследователската дейност на университета. След работната среща те разгледаха Аудиторния комплекс, Медицинския симулационен тренировъчен център и останалите бази за обучение и спорт.