Медицинският Симулационен Тренировъчен Център на МУ – Пловдив-American College of Surgeons – ACS

Презокеанско признание за Симулационния център на Медицински университет - Пловдив