При изключителен интерес премина колегиума по проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

PERIMED6

В Медицински университет – Пловдив в Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ с ръководител проф. д-р Мариана Мурджева на 27 март се проведе колегиум по проект „Център за компетентност „Персонализирана и иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“.
Гост-лектор беше проф. Христина Андреева – български учен, която работи в отдела по имунология и трансфузионна медицина на медицинската лаборатория при диагностичната клиника в Университетската болница в Тромсьо, Северна Норвегия.
Д-р Андреева е част от екипа на работната група в Медицински университет – Пловдив по проект ПЕРИМЕД, която работи върху минималната резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия и създаването на нов имунологичен панел за детекция на тези заболявания.
Д-р Христина Андреева представи презентация на тема „Фетална и неонатална алоимунна тромбоцитопения – диагноза и терапия (FNAIT)“, като направи обзор на това рядко заболяване и се спря на норвежките и европейските алгоритми за диагностика и лечение на тази патология.
Представените от д-р Андреева данни за това заболяване и изложените персонализирани проблеми породиха много въпроси и наложиха всеобщото мнение, че е необходимо тази лекция да бъде изнесена пред по-широка професионална аудитория, която да включва генетици, неонатолози, педиатри, експерти от Национален център по трансфузионна хематология и от центрове за репродуктивно здраве.
Споделено беше желанието д-р Андреева да бъде лектор на научната конференция на МУ-Пловдив по проект ПЕРИМЕД в края на октомври.
Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество между Медицински университет – Пловдив и лабораторията, в която работи д-р Андреева, с цел развитие на дейностите по проект ПЕРИМЕД.