Прием на документи за държавен изпит – декемврийска сесия на 2017 г

Съобщение
Отдел „Следдипломно обучение” на МУ-Пловдив уведомява специализантите, желаещи да се явят на държавен изпит – декемврийска сесия на 2017 г., че приемът на
документи ще осъществи от 04 септември 2017 г. до 29 септември 2017 г.
От отдел СДО