График на КСК 2023 г.

Кандидатстудентска кампания, МУ - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, МУ – Пловдив

Ден на кандидат-студента

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Дати за кандидатстудентски изпити през КСК-2023 г.

Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
  • 03 юли 2023 г. – Биология и Химия;
  • 05 юли 2023 г. – Етика;
  • 06 юли 2023 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт;
  • 07 юли 2023 г. – Скулптиране.
  • 24 октомври 2023 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт – за магистърски програми след завършено висше ОКС „Бакалавър“.
  • Класирания

    Записване след класиране

    Контакти