График на КСК 2022 г.

Кандидатстудентска кампания, МУ - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, МУ – Пловдив

Ден на кандидат-студента, 19.02.2022 г.

  Уважаеми кандидат-студенти,


  На 19 февруари (събота) Ви каним да участвате в онлайн среща с председателите на изпитните комисии и да получите отговори на Вашите въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Пловдив през 2022 година.

   За участието Ви е необходимо да инсталирате Zoom Meetings и във времето на срещата да се включите с този линк: https://zoom.us/j/92043211210

  За да отговорим на максимален брой въпроси можете предварително да ги изпратите на
  e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg, най-късно до 17 февруари.

ВНИМАНИЕ!
Срещата ще започне в 11:00 часа и завърши в 12:30 часа. Броят на участниците е ограничен до 500 клиента. Микрофоните на участниците ще се включват от оператор при подаване на сигнал.

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Курс по скулптиране – 31.05. – 02.06.2022 г.

  Уважаеми кандидат-студенти,


  Медицински университет-Пловдив организира в помощ на кандидат-студентите избрали да кандидатстват специалността „Зъботехник“, тридневен подготвителен курс по скулптиране – 31.05. – 02.06.2022 г..
  Курсът ще Ви даде възможност да се запознаете с:

 • основните теоретични познания върху анатомията на зъбите;
 • изискванията за подготовка и провеждане на кандидатстудентски конкурсен изпит по скулптиране за специалността ,,Зъботехник”.
  (всеки кандидат ще получи разпечатка на мултимедийната презентация).
 • По време на курса ще можете да скулптирате 4 зъба от конкурсната програма:

 • 2 зъба на горната челюст (малък и голям кътник);
 • 2 зъба на долната челюст (малък и голям кътник).
 • Материалите и инструментите за скулптиране се осигуряват от МУ-Пловдив. Тези които имат собствени инструменти за скулптиране ще могат да ги ползват.

  Продължителност на курса е 3 дни, с общ хорариум 22 учебни часа (2 часа теоретична част и 20 часа практически занятия).

  Време за провеждане на курса е от 31.05 до 02. 06 2022 год.
  31.05.2022 (вторник)
  – 9:30-11:00 часа теория,12-16 часа практически занятия.
  01.06.2022 (сряда)
  – 08.00-12.00 часа практически занятия,
  – 13:00-17:00 часа практически занятия.
  02.06.2022 (четвъртък)
  – 08:00-12:00 часа практически занятия.

  Курсът ще се проведе в сградата на Медицински колеж, адрес: гр. Пловдив-ул. ,,Бр. Бъкстон” 120.
  Участниците трябва да се явят в 9:15 ч. на 31.05.2022 г., пред централния вход на Медицинския колеж.

  Цената на курса е 410 лева.
  Регистрацията за курса е до 26.05.2022 г.!

––––––––––––––––––––––––––––––

Курс по етика – 2022

  Уважаеми кандидат-студенти,


  В помощ на кандидат-студентите, които ще кандидатстват за специалностите: Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и всички специалности в Медицински колеж се организира еднодневен онлайн курс по Етика на 16 април 2022 г. (събота).
  Желаещите да участват в курса ще могат да се регистрират в периода от 14 март до 14 април 2022 г. (включително) като посочат курса, телефон, имейл и заплатят такса за участие в размер на 90 лв. на тази страница .

  Регистриралите се кандидати получават на имейла си:

 • фактура за заплатена такса;
 • линк за включване в онлайн курса през платформата Zoom Meetings, която предварително трябва да бъде инсталирана. Линкът ще бъде изпратен на 15.04.2022 г. (петък).
 • Курсът ще се води от проф. Б. Торньова, дп, и е с продължителност 8 учебни часа.
 • Начало – 10:00 ч., край – 17:00 ч.
 • Цена на курса – 90 лв.

УЧЕБНИЦИ ЗА САМОПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ


Ново издание на сборника с примерни тестове и задачи за изпита по етика


etika

Сборникът с тестове и задачи за изпита по етика можете да закупите от книжарницата на Медицински университет – Пловдив.

Дати за кандидатстудентски изпити

Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
 • 01 юли 2022 г. – Биология и Химия;
 • 05 юли 2022 г. – Етика;
 • 06 юли 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт;
 • 07 юли 2022 г. – Скулптиране.
 • 25 октомври 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт – за магистърски програми след завършено висше ОКС „Бакалавър“.
 • Класирания

  • График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2022
  • 12.07.2022 г. – Първото класиране за специалности с ОКС „Магистър“.
  • 13.07.2022 г. – Първото класиране за специалности с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“.
  • октомври 2022 г. – Класиране за специалности с ОКС „Магистър“ след завършено висше ОКС „Бакалавър“.

  Записване

   График за записване след класиране:

  • за субсидирано обучение от 13. юли до 29. юли 2022 г. (съгласно направените класирания в този период);
  • за платено обучение по чл. 21, ал. 2 от ЗВО от 23. август до 26. август 2022 г. (съгласно направените класирания в този период).

  Контакти