График на КСК 2022 г.

Кандидатстудентска кампания, МУ - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, МУ – Пловдив

Ден на кандидат-студента

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Курс по етика – 2022

Курс по скулптиране – 2022

Дати за кандидатстудентски изпити

Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
 • 01 юли 2022 г. – Биология и Химия;
 • 05 юли 2022 г. – Етика;
 • 06 юли 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт;
 • 07 юли 2022 г. – Скулптиране.
 • октомври 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт – за магистърски програми след завършено висше ОКС „Бакалавър“.
 • Класирания

  • График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2022
  • 12.07.2022 г. – Първото класиране за специалности с ОКС „Магистър“.
  • 13.07.2022 г. – Първото класиране за специалности с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“.
  • октомври 2022 г. – Класиране за специалности с ОКС „Магистър“ след завършено висше ОКС „Бакалавър“.

  Записване

   График за записване след класиране:

  • за субсидирано обучение от 13. юли до 29. юли 2022 г. (съгласно направените класирания в този период);
  • за платено обучение по чл. 21, ал. 2 от ЗВО от 23. август до 26. август 2022 г. (съгласно направените класирания в този период).