График на КСК 2021 г.

Кандидатстудентска кампания, МУ - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, МУ – Пловдив

Ден на кандидат-студента

  Уважаеми кандидат-студенти,
  На 27 февруари (събота) Ви каним да участвате в онлайн среща с председателите на изпитните комисии и да получите отговори на Вашите въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Пловдив през 2021 година.

   За участието Ви е необходимо да инсталирате Zoom Meetings и във времето на срещата да се включите с този линк:
   Join Zoom Meeting

  За да отговорим на максимален брой въпроси можете предварително да ги изпратите на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg, най-късно до 26 февруари.

ВНИМАНИЕ!
Срещата ще започне в 11:00 часа и завърши в 12:30 часа. Броят на участниците е ограничен до 500 клиента. Микрофоните на участниците ще се включват от оператор при подаване на сигнал.

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Курс по етика – 2021

  На 05. юни 2021 година (събота) ще се проведе онлайн кандидатстудентски курс по етика.

  Продължителност на курса е 8 учебни часа, от 10:00 ч. до 17:00 часа. За участието Ви е необходимо да имате инсталирано приложение “Zoom Meetings”, което можете да свалите от: Zoom Meetings. В курса ще се включите с предварително обявен линк.

  Регистрацията приключи на 01 юни 2021 година!

  Цена на курса е 80 лева и се заплаща онлайн по време на регистрацията!

  Броят на участниците е ограничен до 500 клиента.
  Микрофоните на участниците ще се включват от оператор при подаване на сигнал.

Курс по скулптиране – 2021


  По време на курса кандидат-студентите:

 • Ще бъдат:
  1. запознати с основни теоретични познания върху анатомията на зъбите.
  2. запознати с основни изисквания за подготовка и провеждане на кандидат-студентски конкурсен изпит по скулптиране за специалността ,,Зъботехник” КСК 2021 год..
  3. (всеки кандидат получава разпечатка на мултимедийната презентация)

 • Ще имат възможност да скулптират 4 зъба от конкурсната програма
  1. 2 (два) зъба на горната челюст (малък и голям кътник).
  2. 2 (два) зъба на долната челюст (малък и голям кътник).
  3. (МУ-Пловдив осигурява глина и инструменти за скулптиране на участниците в курса). Може да се използват и собствени инструменти за скулптиране при наличие на такива.

 • Продължителност на курса: 3 дни, с общ хорариум 22 учебни часа (2 часа теоретична част и 20 часа практически занятия)
 • Време за провеждане на курса:
  1. 15, 16, 17 юни 2021 год.

  2. 15.06.2021 (вторник)-9.30-11часа теория, 12-16 часа практически занятия
  3. 16.06.2021 (сряда)-08-12 часа практически занятия, 13-17 часа практически занятия
  4. 17.06.2021 (четвъртък)-08-12 часа практически занятия
 • Място на провеждане на курса: сградата на Медицински колеж, Медицински Университет-гр. Пловдив
  1. адрес: гр. Пловдив-ул. ,,Бр.Бъкстон” №120
   Участниците в курса трябва да се явят в 9.15 часа първия ден от курса пред централния вход на Медицински колеж-гр. Пловдив
 • Цена на курса: 400 лева.
 • Дати за кандидатстудентски изпити

  Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
  • 02 юли 2021 г. – Биология и Химия;
  • 05 юли 2021 г. – Етика;
  • 06 юли 2021 г. – Скулптиране;
  • 07 юли 2021 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт.
 • 28 септември 2021 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт – за магистърски програми след завършено висше ОКС “Бакалавър”.
 • Класирания

  • График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2021
  • 13.07.2021 г. – Първото класиране за специалности с ОКС “Магистър”.
  • 14.07.2021 г. – Първото класиране за специалности с ОКС “Бакалавър” и “Професионален бакалавър”.
  • първа седмица на октомври 2021 г. – Класиране за специалности с ОКС “Магистър” след завършено висше ОКС “Бакалавър”.

  Записване

   График за записване след класиране:

  • за субсидирано обучение от 14. юли до 30. юли 2021 г. (съгласно направените класирания в този период);
  • за платено обучение по чл. 21, ал. 2 от ЗВО от 24. август до 01. септември 2021 г. (съгласно направените класирания в този период).