График на КСК 2023 г.

Кандидатстудентска кампания, МУ - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, МУ – Пловдив

Ден на кандидат-студента

  На 25 февруари (събота) Ви каним да участвате в онлайн среща с председателите на изпитните комисии и да получите отговори на Вашите въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Пловдив през 2023 година.

  За участието Ви е необходимо да инсталирате Zoom Meetings и във времето на срещата да се включите с този линк:
  За да обобщим и отговорим на максимален брой въпроси можете предварително да ги изпратите на e-mail: [email protected], най-късно до 24 февруари.

ВНИМАНИЕ!
Срещата ще започне в 11:00 часа и завърши в 12:30 часа. Броят на участниците е ограничен до 500 клиента. Микрофоните на участниците ще се включват от оператор при подаване на сигнал.

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО ЕТИКА
  За кандидат-студентите, които ще държат изпит по етика за специалностите: Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и всички специалности в Медицински колеж се организира еднодневен онлайн курс по Етика на 22 април 2023 г. (събота).
  Желаещите да участват в курса ще могат да се регистрират в периода от 13 март до 19 април 2023 г. (включително) като посочат курса, телефон, имейл и заплатят такса за участие в размер на 90 лв. на тази страница (линкът ще е активен от 13 март 2023 г.!).
  Регистриралите се кандидати получават на имейла си:

  • съобщения за активиране на профил и завършена регистрация и
  • имейл, в деня преди курса, 21.04.2023 г. (петък), с линк за включване в онлайн курса през платформата Zoom Meetings, която предварително трябва да си инсталирате.

  Таксата за курса ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се заплаща след регистрация, ПРЕЗ ПРОФИЛА на кандидатите!

  Курсът ще се води от проф. Б. Торньова, дп, и е с продължителност 8 учебни часа.
  Начало – 10:00 ч., край – 17:00 ч.
  Цена на курса – 90 лв.

  –––––––––––––––––––––––––

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО СКУЛПТИРАНЕ
  Уважаеми кандидат-студенти,
  Медицински университет-Пловдив ще проведе кандидатстудентски курсове по скулптиране, за желаещите да кандидатства, за специалността „Зъботехник“. Курсовете ще бъдат два, всеки с продължителност по три дни.
  Първият тридневен курс ще започне на: 26.04.2023 г. до 28.04.2023 г., а
  втория на 29.05.2023 г. до 31.05.2023 г.
  Регистрацията за първия курс по Скулптиране ще продължи до 21 април, а за втория до 24 май 2023 г..

  Курсовете ще се провеждат в сградата на Медицински колеж, адрес ул. ,,Бр. Бъкстон” 120. Участниците трябва да се явят в деня на курса в 9:15 ч., пред централния вход на Медицинския колеж.
  Регистриралите се кандидати получават на имейла си:

  • съобщения за активиране на профил и завършена регистрация.

  Таксите за курсовете ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се заплащат след регистрация, ПРЕЗ ПРОФИЛА на кандидатите!

  Цена за всеки курс – 410 лева.

Дати за кандидатстудентски изпити през КСК-2023 г.

Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
 • 03 юли 2023 г. – Биология и Химия;
 • 05 юли 2023 г. – Етика;
 • 06 юли 2023 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт;
 • 07 юли 2023 г. – Скулптиране.
 • 24 октомври 2023 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт – за магистърски програми след завършено висше ОКС „Бакалавър“.
 • Специалности по проекта OMNIA,

 • 19 май 2023 г. – Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории;
 • 01 септември 2023 г. – Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология;
 • Класирания

   Кандидат-студентите се информират сами за всички класирания от сайта на МУ-Пловдив, в менюто „Класирания

  Записване след класиране

  Контакти