Изпити

Студенти
Студенти

On-line СПРАВКИ ЗА ИЗПИТИ

Кандидат-студенти направили регистрация в Университетския информационен център, за да имат онлайн достъп до информацията от Кандидат-студентска кампания 2020 г., следва да се регистрират като:

 • използват бутона “СПРАВКИ”;
 • изберат направлението, в което са се регистрирали: “Медицински Университет – Пловдив” или “Медицински университет – Пловдив – Управление Здр.Гр.” и
 • продължат с бутона “ТУК”.
 • СПРАВКИ
  За въпроси свързани с предстоящите изпити, класации и записване пишете на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

  Резултати от кандидатстудентски изпит по “ЕТИКА”, 05.07.2021 г.
  Кандидат-студентите желаещи да идентифицират конкурсните си работи от изпита по „ЕТИКА“ ще могат да го направят на 13.07.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на Факултета по обществено здраве, Учебен отдел, етаж 1.
  Резултати от кандидатстудентски изпит по “БИОЛОГИЯ” и “ХИМИЯ”, 02.07.2021 г.

  Справка за резултати от кандидатстудентски изпит по “СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА”, 07.07.2021 г.

 • Кандидат-студентите желаещи да идентифицират конкурсните си работи от изпита по “БИОЛОГИЯ” и “ХИМИЯ” ще могат да го направят на 12 И 13.07.2021 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч. в сградата на Университетския информационен център, етаж 1, бул. “В. Априлов №15А.
 • Идентификацията за изпита по “Социална медицина” ще се прави в сградата на Факултета по обществено здраве, ет. 1, 1 учебна зала, от 10:00 ч до 12:00 ч. на 12.07.2021 г.
 • Кандидат-студентите се допускат в залата съгласно чл. 13, (3) и (4) от Правилника за прием на студенти.

  Резултати от кандидатстудентски изпит по “СКУЛПТИРАНЕ”, 06.07.2021 г.

  Кандидат-студентите желаещи да идентифицират конкурсните си работи от изпита по „Скулптиране“ ще могат да го направят на 7.07.2021 г. (сряда) от 10:00 ч. до 14:00 ч. в сградата на Медицински колеж (ул. Братя Бъкстон, №120, Учебен отдел, стая 2.).
  Кандидат-студентите се представят с лична карта.

  Резултати от кандидатстудентски изпит по “Социална медицина и здравен мениджънт”, 07.07.2020 г.
  Кандидат-студентите желаещи да идентифицират конкурсните си работи от изпита по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ ще могат да го направят на 10.07.2020 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:00 ч. в сградата на Факултета по обществено здраве, Учебен отдел.
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 07.07.2020
  – – – – – – – – – – – – – – – –
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ НА 09.07.2020
  – – – – – – – – – – – – – – – –
  Всички кандидат-студенти се явяват в изпитните зали от 8:00 до 8:30 ч. с талон, лична карта, химикалки (сини) и задължително с лични предпазни средства (маски).
  Мобилните телефони трябва да бъдат изключени и прибрани в личния багаж.
  – – – – – – – – – – – – – – – –
  Заповед на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на кандидатстудентските изпити

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2021

  Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
  Кандидатстудетстски изпити за 2021г.
  Специалност Място на обучение ОКС Изпит Изпитна дата
  Медицина Пловдив Магистър Биология и Химия  02.07.2021 г.
  Дентална медицина
  Фармация
  Медицинска сестра Пловдив Бакалавър Етика  05.07.2021 г.
  Акушерка
  Лекарски асистент
  Управление на здравните грижи Пловдив Бакалавър Социална медицина и организация на здравеопазването  07.07.2021 г.
  Рехабилитатор Пловдив Професионален бакалавър Етика  05.07.2021 г.
  Помощник фармацевт
  Медицински лаборант
  Рентгенов лаборант
  Инспектор по обществено здраве
  Инструктор диетично хранене
  Медицинска козметика
  Зъботехник Пловдив Професионален бакалавър Етика
  Скулптиране
   05.07.2021 г. (Етика)
  06.07.2021 г.(Скулптиране)