Изпити

Студенти
Студенти

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2022

Всички кандидатстудентски изпити са присъствени!
Кандидатстудетстски изпити за 2022 г.
Специалност Място на обучение ОКС Изпит Изпитна дата
Медицина Пловдив Магистър Биология и Химия  01.07.2022 г.
Дентална медицина
Фармация
Медицинска речева и езикова патология Пловдив Магистър прием по документи
Медицинска сестра Пловдив Бакалавър Етика  05.07.2022 г.
Акушерка
Лекарски асистент
Управление на здравните грижи Пловдив Бакалавър Социална медицина и организация на здравеопазването  06.07.2022 г.
Рехабилитатор Пловдив Професионален бакалавър Етика  05.07.2022 г.
Помощник фармацевт
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
Инспектор по обществено здраве
Инструктор диетично хранене
Медицинска козметика
Зъботехник Пловдив Професионален бакалавър Етика
Скулптиране
 05.07.2022 г. (Етика)
07.07.2022 г.(Скулптиране)