Справочник

Кандидат-студентска кампания в Медицински университет - Пловдив
Кандидат-студентска кампания в Медицински университет - Пловдив

Ректорско решение относно признаване/непризнаване на периоди на обучение и оценки от положени изпити на студенти на МУ-Пловдив

Програми за кандидатстудентски конкурсни изпити - 2022 г.

  ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!
Съгласно Решение на Академичен съвет № 9/23.09.2021 г., съгласувано с МОН, между Медицинските университети и с Омбудсмана на Р България балообразуването през следващата Кандидатстудентска кампания, 2022 г. в Медицински университет – Пловдив ще се прави по следния начин:
  За специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация като сбор от оценките по:
 • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
 • утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.
 • Максимален бал 42.
За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по:
 • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
 • утроената оценка от конкурсния изпит по етика.
 • Максимален бал 24.
За специалността Зъботехник, като сбор от оценките по:
 • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
 • конкурсен изпит по етика и
 • утроената оценка от конкурсния изпит по скулптиране.
 • Максимален бал 30.
За специалността Управление на здравните грижи балът се образува като сбор от:
 • утроената оценка от състезателния изпит и
 • оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование (Професионален бакалавър, специалист по..., полувисше).
 • Максимален бал 24.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Свали програма по биология за КСК 2022 г., ОКС Магистър (специалност: Медицина, Дентална медицина, Фармация) Свали програма по химия за КСК 2022 г., ОКС Магистър (специалност: Медицина, Дентална медицина, Фармация) Свали програма по етика за КСК 2022 г., ОКС Бакалавър, (специалност Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент) и ОКС Професионален бакалавър (специалност Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика Медицински колеж) Свали програма по скулптиране, ОКС Професионален бакалавър (специалност Зъботехник в Медицински колеж), за КСК 2022 г. Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър (специалност Управление на здравните грижи) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Управление на здравните грижи 2 семестъра) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Управление на здравните грижи 3 семестъра) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве)

Университетска книжарница

  В нея се продават предимно изданията изработени от Университетския издателски център към Медицински университет – Пловдив. В голямата си част тематиката е с медицинска насоченост като запълва нуждите от качествена, съвременна учебна и научна литература, търсена от кандидат-студенти, студенти и академичен състав.
   СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОН
   На телефона на Нашата университетска книжарница: +359 888 49 19 94 от понеделник до петък в интервала 8:00 ч. – 16:00 ч., може да направите справка за наличност.