Справочник

Кандидат-студентска кампания в Медицински университет - Пловдив
Кандидат-студентска кампания в Медицински университет – Пловдив


Ректорско решение относно признаване/непризнаване на периоди на обучение и оценки от положени изпити на студенти на МУ-Пловдив


Програми за кандидатстудентски изпити за 2024 г.

 • Програма за кандидат-студентския конкурсен изпит по биология за образователно-квалификационна степен “Магистър“, за учебната 2024/2025 г.
 • Програма за кандидат-студентския конкурсен изпит по химия за образователно-квалификационна степен “Магистър” за учебната 2024/2025 г.
 • Програма по етика за ОКС Бакалавър, за специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент; за ОКС Професионален бакалавър, за специалностите в Медицинския колеж, за учебната 2024/2025 г.
 • Програма по скулптиране, ОКС Професионален бакалавър, специалност Зъботехник, за учебната 2024/2025 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „бакалавър” по специалност „Управление на здравните грижи“, за учебната 2024/2025 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „магистър” по „Управление на здравните грижи” ( два семестъра), за учебната 2024/2025 г.
 • Програма за конкурсен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за ОКС „магистър” по „Управление на здравните грижи” (три семестъра), за учебната 2024/2025 г.
 • Специалности по проект OMNIA

 • Конспект за приемен изпит за специалност „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“
 • Конспект за приемен изпит за специалност „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“
 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Университетска книжарница

   В нея се продават предимно изданията изработени от Университетския издателски център към Медицински университет – Пловдив. В голямата си част тематиката е с медицинска насоченост като запълва нуждите от качествена, съвременна учебна и научна литература, търсена от кандидат-студенти, студенти и академичен състав.

   ПОМАГАЛА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
   Справочник на кандидат-студента „Справочник на кандидат-студента“, 2024, цена 07,00 лв. налично
   Справочник на кандидат-студента „Directory for the addmission of foreign applicants 2024“, 2024, цена 07,00 лв. налично
   Справочник на кандидат-студента „Справочник за прием на чуждестранни кандидат-студенти 2024“, 2024, цена 07,00 лв. налично
   Текстове по биология - 2021 „Текстове по биология за кандидат-студенти (анатомия и физиология на човека)“, Пловдив, 2021, цена 22,00 лв. налично
   Текстове по биология - 2021 „Текстове по биология за кандидат-студенти (генетика и еволюция)“, Пловдив, 2014, цена 12,00 лв. налично
   Текстове по биология - 2021 „Текстове по биология за кандидат-студенти (биология на клетката и екология)“, Пловдив, 2013, цена 18,00 лв. налично
   Текстове по биология - 2021 „Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърски специалности в МУ-Пловдив,
   Пловдив, 2023, цена 18.00 лв.
   Забелязани грешки!
   налично
   Текстове по етика- 2021 „Сборник с тестови задачи за кандидат-студентски изпит по етика“, Пловдив, цена 10.00 лв. налично
   СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОН

   На телефона на Нашата университетска книжарница: +359 888 49 19 94 от понеделник до петък в интервала 8:00 ч. – 16:00 ч., може да направите справка за наличност.