Справочник

Кандидат-студентска кампания в Медицински университет - Пловдив
Кандидат-студентска кампания в Медицински университет - Пловдив

Ректорско решение относно признаване/непризнаване на периоди на обучение и оценки от положени изпити на студенти на МУ-Пловдив

Програми за кандидатстудентски конкурсни изпити - 2021 г.

Свали програма по биология, ОКС Магистър (специалност: Медицина, Дентална медицина, Фармация) Свали програма по химия, ОКС Магистър (специалност: Медицина, Дентална медицина, Фармация) Свали програма по етика, ОКС Бакалавър, (специалност Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент) и ОКС Професионален бакалавър (специалност Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика Медицински колеж) Свали програма по скулптиране, ОКС Професионален бакалавър (специалност Зъботехник в Медицински колеж) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър (специалност Управление на здравните грижи) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Управление на здравните грижи 2 семестъра) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Управление на здравните грижи 3 семестъра) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт) Свали програма по социална медицина и здравен мениджмънт, ОКС Магистър (специалност Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве)

Университетска книжарница

    В нея се продават предимно изданията изработени от Университетския издателски център към Медицински университет – Пловдив. В голямата си част тематиката е с медицинска насоченост като запълва нуждите от качествена, съвременна учебна и научна литература, търсена от кандидат-студенти, студенти и академичен състав.
      СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОН
      На телефона на Нашата университетска книжарница: +359 888 49 19 94 от понеделник до петък в интервала 8:00 ч. – 16:00 ч., може да направите справка за наличност.