Класирания

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

График за провеждане на кандидатстудентски класации и записване за 2023

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2023

Класирания

Второ класиране за специалността „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.
Второ класиране за специалността „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, платено обучение, за учебната 2023/2024 г.

СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 02.10.2023 г. до 04.10.2023 г. (до 13.00 ч.)
Записването за специалността „МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ“ е присъствено в Учебен отдел на Медицински факултет, в сградата на Университетския информационен център, етаж 2, стая № 29, бул. „В. Априлов“ 15А.

Първо класиране за специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, платено обучение, за учебната 2023/2024 г.

СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 02.10.2023 г. до 04.10.2023 г. (до 13.00 ч.)
Записването за специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ е присъствено в Учебен отдел на Медицински факултет, в сградата на Университетския информационен център, етаж 2, стая № 29, бул. „В. Априлов“ 15А.

***************************************************

Десето класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 15.09.2023 г. до 18.09.2023 г., до 14:00 ч., (без почивните дни)
  Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
  • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
  • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
  • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
  • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
  Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
  IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

Десето класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Записването за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е ПРИСЪСТВЕНО от 15.09.2023 г. до 18.09.2023 г., до 14:00 ч., без почивните дни.
  Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
  • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Управление на здравните грижи – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
  Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
  IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

Десето класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 15.09.2023 г. до 18.09.2023 г., до 14:00 ч., без почивните дни.
  Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
  • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
  Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
  IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, за учебната 2023/2024 г.

  Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 15.09.2023 г. до 18.09.2023 г., до 14:00 ч., без почивните дни.
  Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
  • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
  • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
  • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
  • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
  Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
  IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за специалностите в Медицински колеж, за учебната 2023/2024 г.

  Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 15.09.2023 г. до 18.09.2023 г., до 14:00 ч., (без почивните дни)
  Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
  • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
  Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
  IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

***************************************************

ВТОРО класиране за специалността „МЕДИЦИНСКА ЕЗИКОВА И РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ“, СУБСИДИРАНО ОБУЧЕНИЕ, за учебната 2023/2024 г.

  Записването е ПРИСЪСТВЕНО от 15.09.2023 г. до 18.09.2023 г., до 14:00 ч., без почивните дни.
  Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:

  • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;

  Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
  IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

***************************************************

ПЪРВО класиране за специалността „МЕДИЦИНСКА ЕЗИКОВА И РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ“, ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за учебната 2023/2024 г.

  Записването е ПРИСЪСТВЕНО от 13.09.2023 г. до 15.09.2023 г., до 14:00 ч.
  Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:

  • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;

  Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
  IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

***************************************************

Уважаеми кандидат-студенти,

Медицински университет – Пловдив обявява следните свободни места за платено обучение, както следва:

 • 2 места за специалности във Факултета по обществено здраве – Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент и
 • 1 място за специалността Рехабилитатор, към Медицински колеж.
 • За посочените места могат да кандидатства кандидат-студенти положили конкурсен изпит в Медицински университет – Пловдив, имащи състезателен бал, и към момента не са класирани. Желаещите следва да изпратят имейл (заявление) на [email protected] , до 12:00 ч на 12 септември 2023 г., в който да посочат:

 • за коя специалност желаят да кандидатстват (посочва се само едно желание)
 • вх. номер,
 • трите имена по лична карта и
 • ЕГН.
 • Кандидатите ще бъдат класирани по посоченото желание и бал.

  Заявки изпратени след определения час няма да бъдат обработени!

  Девето класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 11.09.2023 г. до 12.09.2023 г., до 14:00 ч.
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  ПЪРВО класиране за специалността „МЕДИЦИНСКА ЕЗИКОВА И РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването е ПРИСЪСТВЕНО от 11.09.2023 г. до 13.09.2023 г., до 14:00 ч.
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:

   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;

   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Девето класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е ПРИСЪСТВЕНО от 11.09.2023 г. до 12.09.2023 г., до 14:00 ч.
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Управление на здравните грижи – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Осмо класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 11.09.2023 г. до 12.09.2023 г., до 14:00 ч.
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

  Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 11.09.2023 г. до 12.09.2023 г., до 14:00 ч.
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  ***************************************************

  Осмо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 01.09.2023 г. до 04.09.2023 г., до 14:00 ч., (без почивните дни)
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Осмо класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е ПРИСЪСТВЕНО от 01.09.2023 г. до 04.09.2023 г., до 14:00 ч., (без почивните дни)
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Управление на здравните грижи – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Осмо класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 01.09.2023 г. до 04.09.2023 г., до 14:00 ч., (без почивните дни)
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

  Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 01.09.2023 г. до 04.09.2023 г., до 14:00 ч., (без почивните дни)
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за специалностите в Медицински колеж, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 01.09.2023 г. до 04.09.2023 г., до 14:00 ч., (без почивните дни)
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  ***************************************************

  Седмо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Седмо класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е ПРИСЪСТВЕНО от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Управление на здравните грижи – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Седмо класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  КЛАСИРАНЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

  Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е ПРИСЪСТВЕНО от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Управление на здравните грижи – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за специалностите в Медицински колеж, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  ***************************************************

  Шесто класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 23.08.2023 г. до 25.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Шесто класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е ПРИСЪСТВЕНО от 23.08.2023 г. до 25.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Управление на здравните грижи – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Шесто класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 23.08.2023 г. до 25.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

   ПЛАТЕН ПРИЕМ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.
   За Специалност:

   • Медицина – 10 места;
   • Дентална медицина – 10 места;
   • Фармация – 5 места;
   • Медицинска сестра – 5 места;
   • Медицински колеж:

   • Медицинска козметика – 11 места;
   • Рехабилитатор – 5 места;
   • Помощник-фармацевт – 4 места.

  Пето класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „МЕДИЦИНА“, „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ И „ФАРМАЦИЯ“ е ПРИСЪСТВЕНО от 22.08.2023 г. до 25.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицина – в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Медицинска речева и езикова патология, в Медицински факултет, Деканат, 2 етаж на Университетския информационен център, бул. В. Априлов 15а;
   • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
   • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Пето класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е ПРИСЪСТВЕНО от 22.08.2023 г. до 25.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и Управление на здравните грижи – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Пето класиране ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за специалностите в Медицински колеж, за учебната 2023/2024 г.

   Записването за специалностите в Медицински колеж е ПРИСЪСТВЕНО от 22.08.2023 г. до 25.08.2023 г., до 14:00 ч.:
   Записването за съответната специалност става лично в Учебните отдели, както следва:
   • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
   Таксите се заплащат след издадено от учебен отдел платежно нареждане, по сметка:
   IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в клона на банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, бул. В. Априлов 15 а или на ПОС терминал в касата на Ректората.

  Четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Четвърто класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Четвърто класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  ВАЖНО!

   Съгласно Правилника за прием на студенти, Чл. 18. След обявяване на резултатите от третото класиране, не класиралите се кандидат-студенти за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ и всички специалности в Медицински колеж, субсидирано обучение, подават онлайн електронно заявление за участие в последващи класирания, ако има незаети места.

  Във връзка с това от 25.07.2023 г. до 27.07.2023 г. не класираните кандидат-студенти, имащи състезателен бал, кандидатстващи за „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ и всички специалности в Медицински колеж, субсидирано обучение, ще могат да посочват в профила си желание за продължаващо участие в последващи класирания, при наличие на незаетите места, и желание за участие в класиране за платено обучение (електронно заявление).
  Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в последващи класирания за попълване на незаетите места за съответните специалности.

  Трето класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Трето класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  ВАЖНО!

   Съгласно Правилника за прием на студенти, Чл. 18. След обявяване на резултатите от третото класиране, не класиралите се кандидат-студенти (ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър) подават онлайн електронно заявление за участие в последващи класирания, ако има незаети места.

  Във връзка с това от 22.07.2023 г. до 24.07.2023 г. не класираните кандидат-студенти (Медицина, Дентална медицина и Фармация, ОКС Магистър) ще могат да посочват в профила си желание за продължаваща участие в последващи класирания, при наличие на незаетите места, и желание за участие в класиране за платено обучение (електронно заявление).
  Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в последващи класирания за попълване на незаетите места за съответните специалности.

  Трето класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Второ класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Второ класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Второ класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Второ класиране за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС Бакалавър, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Първо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС Бакалавър, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Първо класиране за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  Първо класиране за специалностите в Медицински колеж, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.

  –––––––––––––––––––––
  Първо класиране за специалността „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, субсидирано обучение, за учебната 2023/2024 г.
  Първо класиране за специалността „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, платено обучение, за учебната 2023/2024 г.

  СРОК НА ЗАПИСВАНЕ: от 26.05.2023 г. до 31.05.2023 г. (до 13.00 ч.)
  Записването за специалността „МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ“ е присъствено в Учебен отдел на Медицински факултет, в сградата на Университетския информационен център, етаж 2, стая № 29, бул. „В. Априлов“ 15А.

  Образуване на бала и класиране

   Чл. 14. Съгласно Решение на Академичен съвет № 11/17.11.2022 г., балообразуването за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация е сбор от оценките по:

   • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование виж Допълнителни разпоредби) и
   • утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

   Максимален бал 42.
   Минимален бал за участие в класирането 24.

   За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по:

   • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
   • утроената оценка от конкурсния изпит по етика.

   Максимален бал 24.
   За специалността Зъботехник, като сбор от оценките по:

   • български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
   • конкурсен изпит по етика и
   • утроената оценка от конкурсния изпит по скулптиране.

   Максимален бал 30.
   За специалността Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) балът се образува като сбор от:

   • утроената оценка от състезателния изпит и
   • оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование (ОКС Професионален бакалавър, специалист по…, полувисше)
    • Максимален бал 24.

    Кандидатстващите за специалностите с ОКС Магистър: Управление на здравните грижи, 2 семестъра получават оценка от положен писмен (тест).
    Кандидатстващите за специалностите с ОКС Магистър: Управление на здравните грижи, 3 семестъра получават оценка образувана като средноаритметична от оценките от положен писмен (тест) и устен изпит (събеседване).
    Кандидатстващите за специалностите с ОКС Магистър: Обществено здраве и здравен мениджмънт; Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение; Фармацевтичен бизнес мениджмънт се класират на базата среден успех от дипломата за придобита ОКС Магистър или Бакалавър, но не по-нисък от „Добър“.

    Чл. 15. (1) Класирането за всички специалности от ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър (без специалността УЗГ, ОКС Бакалавър) се извършва за съответната категория (жени : мъже) ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ, посочена в състезателния картон и по низходящ бал.

    Пример: Кандидат-студент, посочил Дентална медицина като първа специалност се класира преди кандидат, посочил Дентална медицина като втора, трета и т.н. желана специалност, независимо от това, че балът на втория кандидат е по-висок от бала на първия.

    Горният принцип се запазва и при следващите (след първото) класирания – С ПРИОРИТЕТ ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ.
    (2) При недостиг на кандидат-студенти с бал над минималния праг за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората, третата и т.н. желана специалност, посочени в състезателния картон и по низходящ бал.

    Чл. 16. Кандидат-студент, който е класиран (без значение по кое желание), но не се е записал в обявения срок, отпада от следващите класирания.

    Чл. 17. При класиране и записване не по първо желание, кандидат-студентът има право да подаде Декларация, че не желае да участва в следващото класиране. При липса на декларация кандидатът продължава автоматично да участва в следващите класации за специалностите, посочени в състезателния картон.
    Чл. 18. След обявяване на резултатите от третото класиране, не класиралите се кандидат-студенти (ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър) подават онлайн електронно заявление за участие в последващи класирания, ако има незаети места.

    Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в последващи класирания за попълване на незаетите места за съответните специалности.

    Чл. 19. Класиранията продължават до попълване на всички места при условията на Чл. 15, 16, 17 и 18.
    Чл. 20. (1) Кандидат-студентите за ОКС Бакалавър, специалност Управление на здравните грижи се класират по бал.
    (2) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Медицинска речева и езикова патология (2 и 4 семестъра) се класират по среден успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.
    (3) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи (2 и 3 семестъра) се класират по успех от положените изпити. Класирането се прави отделно от класирането за другите специалности в редовната КСК.
    Чл. 21. (1) Резултатите и класиранията се обявяват в web-сайта на МУ-Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/ и пред Университетския информационен център (бул. Васил Априлов 15а).
    (2) Кандидат-студентите се информират сами за резултатите от всички класирания обявени в меню „Класирания“ на сайта: https://mu-plovdiv.bg/priem/ klasiraniya-kandidat-studenti/ и през профилите си.
    (3) Класираните кандидат-студенти се записват и заплащат семестриалните такси само онлайн през профилите си, като спазват определените срокове и инструкции.

   Допълнителни разпоредби за образуване на бала и класиране

    1. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, които са получили оценка отличен 6,00 на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
    Кандидат-студентите удостоверяват статута си на лауреати на национални и международни олимпиади с документ, издаден от Министерството на образованието и науката, който представят заедно с документите по чл. 8.
    2. Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
    3. В случаите по т. 3 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
    4. Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взима оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.
    5. Оценката по т. 5 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00).
    6. За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет, вместо нея за балообразуваща се взима средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по т. 6.
    7. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Оценки от ЗИП и СИП не са балообразуващи.
    8. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.
    9. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, попълнили неверни данни в кандидатстудентските документи с цел да заблудят приемната комисия и Ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса. Ако нарушението се открие след приемането, студентът се отстранява независимо от курса на обучение и се уведомяват съответните органи за търсене на наказателна отговорност.
    10. Кандидат-студентите с намалена работоспособност от 70% и над 70%, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца могат да бъдат приети при облекчени условия. Те участват в общото класиране или се състезават помежду си за класиране (без категория мъж : жена). За същите, МУ-Пловдив определя 1 място за Медицина, 1 за Дентална медицина, 1 за Фармация, 1 за Медицинска сестра, 1 за Акушерка, 1 за Лекарски асистент, 1 за Управление на
    здравните грижи (ОКС Бакалавър) и по 1 за всяка специалност в Медицински колеж (в рамките на отпуснатите бройки с финансиране от Държавния бюджет).
    11. Близнаци, успешно издържали конкурсните изпити, които са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет, другият близнак може да бъде записан в същото професионално направление и в същата специалност над държавния план-прием.
    12. Кандидат-студенти класирани с еднакъв бал на последното класиране се приемат над държавния план-прием.

   Всички непредвидени и нерешени от Правилника случаи се решават от Ректора на МУ-Пловдив след доклад на Председателя на КСК.