Класирания

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2022

График за провеждане на кандидатстудентски класации за 2022

Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

телефон: Учебни дейности;
или на тел.: 032 200 718 (работи само в периода на регистрация!)

Класирания

Осмо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, субсидирано обучение.
Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
Срок на записване от 15.09. до 16.09.2022 г. 14:00 ч.

Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Първо класиране за специалността Медицинска речева и езикова патология, платено обучение
  Второ класиране за специалността Медицинска речева и езикова патология, субсидирано обучение
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Медицински факултет.
  Срок на записване от 15.09. до 16.09.2022 г. 14:00 ч.
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено висше образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Семестриалната учебна такса е 400 лв. за субсидирано обучение и 1861,25 лв. за платено обучение и се заплаща след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, в клон на банка на територията на Университета.
 • Първото класиране за специалността Медицинска речева и езикова патология, ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО НА 13.09.2022 Г.!
  Първо класиране за специалността Медицинска речева и езикова патология, субсидирано обучение
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Медицински факултет.
  Срок на записване от 12.09. до 13.09.2022 г. 14:00 ч.
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено висше образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Семестриалната учебна такса е 400 лв и се заплаща след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, в клон на банка на територията на Университета.
 • Седмо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, субсидирано обучение.
  Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
  Срок на записване от 12.09. до 12.09.2022 г. 14:00 ч.

  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Трето класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ.
  Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
  Срок на записване от 12.09. до 12.09.2022 г. 14:00 ч.

  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Седмо класиране за специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Факултета по обществено здраве.
  Срок на записване от 12.09. до 13.09.2022 г. 14:00 ч. (без събота и неделя)
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Шесто класиране за специалностите в Медицински колеж
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Медицински колеж.
  Срок на записване от 31.08. до 01.09.2022 г. 14:00 ч.
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Шесто класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, субсидирано обучение.
  Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
  Срок на записване от 30.08. до 31.08.2022 г. 14:00 ч.

  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • ВТОРО класиране за ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.
  Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
  Срок на записване от 30.08. до 31.08.2022 г. 14:00 ч.

  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Пето класиране за специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Факултета по обществено здраве.
  Срок на записване от 26.08. до 29.08.2022 г. 14:00 ч. (без събота и неделя)
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • ……………………………………………………………………………………………………………..

  Пето класиране за специалностите в Медицински колеж
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Медицински колеж.
  Срок на записване от 26.08. до 29.08.2022 г. 14:00 ч. (без събота и неделя)
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Пето класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, субсидирано обучение.
  Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
  Срок на записване от 25.08. до 26.08.2022 г. 14:00 ч.

  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
  • Медицински университет – Пловдив определя следните места за прием – платено обучение, за специалността – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, и специалностите в Медицински колеж – МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАН; МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА; ЗЪБОТЕХНИК; ПОМ.ФАРМАЦЕВТ И РЕХАБИЛИТАТОР:

  • Медицинска сестра – 5 места;
  • Медицински колеж – 20 места (общо за всички специалности).

  Първо класиране за специалността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, записването е присъствено от 23.08. до 26.08.2022 г. 14:00 ч. в Учебните отдели на съответните Факултети
  Първо класиране за специалностите в МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, записването е присъствено от 23.08. до 26.08.2022 г. 14:00 ч. в Учебните отдели на съответните Факултети

   Медицински университет – Пловдив определя следните места за прием – платено обучение, за специалностите – МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ:

  • Медицина – 10 места;
  • Дентална медицина – 10 места;
  • Фармация – 5 места;

  Първо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, записването е присъствено от 23.08. до 26.08.2022 г. 14:00 ч. в Учебните отдели на съответните Факултети

   Уважаеми кандидат-студенти,
   След трето класиране, всички които не са класирани за специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и специалностите в Медицински колеж ще могат от 23 юли до 25 юли 2022 ч. да подадат заявление за продължаващо участие в следващите класирания, а тези които желаят да участват в класиране и за платено обучение ще могат да допълнят това желание (първо желание от Състезателния картон).
   В профила на кандидат-студента е необходимо само да отбележете желаните опции и да ги запишете.
   След този период не се подават заявления.

   Медицински университет – Пловдив определя следните места за прием – платено обучение, по специалности:

  • Медицинска сестра – 5 места;
  • Медицински колеж – 20 места (общо за всички специалности).

  Трето класиране за специалноститe Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент – срок на онлайн записване от 25.07. до 26.07.2022 г., до 14:00 ч.
  Трето класиране за специалностите в Медицински колеж – срок на онлайн записване от 25.07. до 26.07.2022 г., до 14:00 ч.

   Уважаеми кандидат-студенти,
   След трето класиране, всички които не са класирани за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, ще могат от 22 юли до 24 юли 2022 ч. да подадат заявление за продължаващо участие в следващите класирания, а тези които желаят да участват в класиране и за платено обучение ще могат да допълнят това желание (първо желание от Състезателния картон).
   В профила на кандидат-студента е необходимо само да отбележете желаните опции и да ги запишете.
   След този период не се подават заявления.

   Медицински университет – Пловдив определя следните места за прием – платено обучение, по специалности:

  • Медицина – 10 места;
  • Дентална медицина – 10 места;
  • Фармация – 5 места;
  • Медицинска сестра – 5 места;
  • Медицински колеж – 20 места (общо за всички специалности).

  Трето класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – срок на онлайн записване от 22.07. до 25.07.2022 г. 14:00 ч. (без събота и неделя)

  Второ класиране за специалноститe Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент – срок на онлайн записване от 20.07. до 21.07.2022 г., до 14:00 ч.

  Второ класиране за специалностите в Медицински колеж – срок на онлайн записване от 20.07. до 21.07.2022 г., до 14:00 ч.

  Второ класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – срок на онлайн записване от 19.07. до 20.07.2022 г. 13:00 ч.

  Второ класиране за специалността Управление на здравните грижи – срок на онлайн записване – 19.07. до 15:00 ч.

  Първо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – срок на онлайн записване от 13.07. до 15.07.2022 г. 13:00 ч.

  Първо класиране за специалността Управление на здравните грижи – срок на онлайн записване от 13.07. до 15.07.2022 г. 13:00 ч.

  Първо класиране за специалноститe Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент – срок на онлайн записване от 14.07. до 18.07.2022 г. 14:00 ч.(без събота и неделя)

  Първо класиране за специалностите в Медицински колеж – срок на онлайн записване от 14.07. до 18.07.2022 г. 14:00 ч.(без събота и неделя)

  Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
  e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

  Образуване на бала и класиране

  Съгласно Решение на Академичен съвет № 9/23.09.2021 г., съгласувано с МОН, между Медицинските университети и с Омбудсмана на Р България балообразуването през следващата Кандидатстудентска кампания, 2022 г. в Медицински университет – Пловдив ще се прави по следния начин:

  За специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация като сбор от оценките по:
  български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
  утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.
  Максимален бал 42.

  За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по:
  български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и
  утроената оценка от конкурсния изпит по етика.
  Максимален бал 24.

  За специалността Зъботехник, като сбор от оценките по:
  български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование);
  конкурсен изпит по етика и
  утроената оценка от конкурсния изпит по скулптиране.
  Максимален бал 30.

  За специалността Управление на здравните грижи балът се образува като сбор от:
  утроената оценка от състезателния изпит и
  оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование (Професионален бакалавър, специалист по…, полувисше).
  Максимален бал 24.


  Чл. 15. (1) Класирането за всички специалности от ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър (без специалността УЗГ, ОКС „Бакалавър“) се извършва за съответната категория (жени : мъже) ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ, посочена в състезателния картон и по низходящ бал.

  Пример: Кандидат-студент, посочил Дентална медицина като първа специалност се класира преди кандидат, посочил Дентална медицина като втора, трета и т.н. желана специалност, независимо от това, че балът на втория кандидат е по-висок от бала на първия.

  Горният принцип се запазва и при следващите (след първото) класирания – С ПРИОРИТЕТ ПО ПЪРВАТА ЖЕЛАНА СПЕЦИАЛНОСТ.

  (2) При недостиг на кандидат-студенти с бал над минималния праг за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората, третата и т.н. желана специалност, посочени в състезателния картон и по низходящ бал.

  Чл. 16. Кандидат-студент, който е класиран (без значение по кое желание), но не се е записал в обявения срок, отпада от следващите класирания.

  Чл. 17. При класиране и записване НЕ по първо желание, кандидат-студентът има право да подаде Декларация, че не желае да участва в следващото класиране. При липса на декларация кандидатът продължава автоматично да участва в следващите класации за специалностите, посочени в състезателния картон.

  Чл. 18. След обявяване на резултатите от третото класиране, некласиралите се кандидат-студенти (ОКС Магистър, Бакалавър, Професионален бакалавър) подават on-line електронно заявление (по образец и указание) за участие в последващи класирания, ако има незаетите места.

  Успешно регистриралите се кандидат-студенти за участие след трето класиране, задължително получават електронно потвърждение на заявката си.

  Неподалите заявление кандидат-студенти не участват в последващи класирания за попълване на незаетите места за съответните специалности.

  Чл. 19. Класиранията продължават до попълване на всички места при условията на Чл. 15, 16, 17 и 18.

  Чл. 20. (1) Кандидат-студентите за ОКС Бакалавър, специалност Управление на здравните грижи се класират по бал.
  (2) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Медицинска речева и езикова патология (2 и 4 семестъра) се класират по среден успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.
  (3) Кандидат-студенти за ОКС Магистър, специалност Управление на здравните грижи (2 и 3 семестъра); Обществено здраве и здравен мениджмънт; Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве; Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение се класират по бал. Класирането се прави отделно от класирането за другите специалности в редовната КСК.

  Чл. 21. (1) Резултатите от първото класиране по чл. 15 и чл. 20, ал. (1) се обявяват не по-късно от 12.07.2022 г.
  (2) Резултатите от първото класиране по чл. 20, (3) се обявяват през 02.11.2022 г.
  (ново) (3) Резултати от първо класиране за специалността „Медицинска речева и езикова патология“ ще се обявят на 09.09.2022 г.


  Резултатите и класиранията се обявяват в web-сайта на МУ – Пловдив: https://mu-plovdiv.bg/ и пред Университетския информационен център (бул. Васил Априлов 15а).
  Кандидат-студентите се информират сами за резултатите от всички класирания през профилите си.
  Класираните кандидат-студенти се записват и заплащат семестриалните такси онлайн през профилите си, като спазват определените срокове и инструкции.
  Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
  e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

  Допълнителни разпоредби за образуване на бала и класиране

  1. Ако в Дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от ДЗИ, а другата от курса на обучение, за балообразуваща се приема оценката от ДЗИ. При липса на оценка от ДЗИ, балообразуваща е оценката от курса на обучение. Оценки от ЗИП и СИП не са балообразуващи.

  2. При кандидатите от специализирани училища, които нямат оценка от ДЗИ, за балообразуваща се приема средноаритметичната от всички оценки в дипломата по съответния предмет.

  3. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, попълнили неверни данни в кандидатстудентските документи с цел да заблудят приемната комисия и Ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса. Ако нарушението се открие след приемането, студентът се отстранява независимо от курса на обучение и се уведомяват съответните органи за търсене на наказателна отговорност.

  4. Кандидат-студентите инвалиди с намалена работоспособност от 70% до 90%, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца могат да бъдат приети при облекчени условия. Те участват в общото класиране или се състезават помежду си за класиране (без категория мъж : жена). За същите, МУ – Пловдив определя 1 место за Медицина, 1 за Дентална медицина, 1 за Фармация, 1 за Медицинска сестра, 1 за Акушерка, 1 за Управление на здравните грижи (ОКС Бакалавър) и по 1 за всяка специалност в Медицински колеж (в рамките на отпуснатите бройки с финансиране от Държавния бюджет).

  5. Близнаци, успешно издържали конкурсните изпити, които са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет, другият близнак може да бъде записан в същото професионално направление и в същата специалност над държавния план-прием.

  6. Кандидат-студенти класирани с еднакъв бал на последното класиране се приемат над държавния план-прием.

  Всички непредвидени и нерешени от Правилника случаи се решават от Ректора на МУ-Пловдив след доклад на Председателя на Централната комисия на КСК.

  Вашите въпроси свързани с класациите можете да изпращате на:
  e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg