Прием на чуждестранни граждани

Студенти
Студенти

КЛАСАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Магистърски програми – редовно обучение:
 • Медицина – 6 години (10 семестъра и 12 месеца преддипломен клиничен стаж);
 • Дентална медицина – 5, 9 години (10 семестър и 9 месеца преддипломен клиничен стаж);
 • Фармация – 5 години (9 семестъра и 6 месеца преддипломен клиничен стаж)
 • Студентите, които успешно завършат пълния курс на обучение и издръжат държавните изпити получават образователно-квалификационна степен Магистър по Медицина/Дентална медицина/Фармация и професионална квалификация „Лекар“/ Лекар по дентална медицина/Фармацевт.
  Университетът предлага също обучение на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за чуждестранните студенти.

  Бакалавърски програми – редовно обучение:
 • Медицинска сестра – 4 години (6 семестъра и 9 месеца преддипломен клиничен стаж)
 • Акушерка – 4 години (6 семестъра и 9 месеца преддипломен клиничен стаж)
 • Лекарски асистент – 4 години (6 семестъра и 9 месеца преддипломен клиничен стаж)
 • Управление на здравните грижи – 2,5 години (5 семестъра)
 • Програми за ОКС Професионален бакалавър – редовно обучение:
 • Инспектор обществено здраве, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рехабилитатор, Рентгенов лаборант, Зъботехник, Mедицинска козметика и Инструктор диетично хранене – 3 години (6 семестъра). Обучението се осъществява в Медицинския колеж към медицински университет – Пловдив.
 • Всички програми в Медицински университет – Пловдив са редовно обучение.

  Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение на:
 • Български език (всички специалности) – в случай, че успешно издържат входящите тестове по биология и химия на български език и бъдат класирани в окончателния списък на приетите кандидати или преминат едногодишно обучение в подготвителен курс по български език и след това успешно преминат входящите тестове по биология и химия на български език и бъдат класирани в окончателния списък на приетите кандидати;
 • Английски език (Медицина, Дентална медицина и Фармация) – в случай, че издържат входящите тестове по биология и химия на английски език и са класирани в окончателния списък на приетите кандидати или да преминат едногодишно обучение в подготвителен курс по английски език и след него издържат входящите тестове по биология и химия на английски език и са класирани в окончателния списък на приетите кандидати.
 • Отдел „Учебни дейности“

  Отдел „Учебни дейности“
  Университетски информационен център – ет. 1
  Медицински университет – Пловдив
  Бул. Васил Априлов 15 а
  Пловдив 4002
  България

  тел.: +359 32 200 700 – от 13:30 ч. до 15:30 ч. EET
  E-mail:
  admin_en@meduniversity-plovdiv.bg;
  dsapundjiev@meduniversity-plovdiv.bg;
  admin_emp@meduniversity-plovdiv.bg;

  Изисквания за прием на граждани на ЕС и ЕИП

  За да се включат в процедурата за прием чуждестранните кандидати от ЕС и ЕИП е необходимо:
  1) Да са завършили средно образование (12 годишен период на обучение) и да са получили диплома, която им дава право да учат в университетите в страната, в която е завършено средното образование;
  2) Да са изучавали, завършили и получили оценки по биология и химия в средното училище.
  Забележки:
  – Кандидати с резултат по биология и/или химия по-нисък от минималната положителна оценка, не могат да участват в процедурата за прием.
  – Не се приемат оценки по биология и химия изучавани и отбелязани в дипломата за средно образование като свободно избираеми предмети.
  – Няма да се приемат кандидати с BTEC, Foundation и Bio-Medical Science квалификация.
  – Кандидати, които имат в документа си за средно образование дисциплините Science, Additional Science и др. п. вместо биология и химия, трябва да представят документ (легализиран, преведен и сертифициран) от тяхното средно училище, в който се указва какво се включва в тези дисциплини.

  4) Да положат входящите изпити по биология и химия;

  Забележки:
  – Кандидатите, които получат оценка по-ниска от минималната положителна на някой от входящите тестове, няма да участват в класирането за прием.
  – При опит за преписване или друг вид за измама по време на изпита участието на кандидата в кандидатстудентската кампания 2022 се анулира.
  5) Да подадат необходимите документи за кандидатстване в преди крайния срок – 02 септември 2022 г.

  Изисквания за прием на граждани на страни извън ЕС и ЕИП

  За да се включат в процедурата за прием чуждестранните кандидати извън ЕС и ЕИП е необходимо:
  1) Да са завършили средно образование (12 годишен период на обучение) и да са получили диплома, която им дава право да учат в университетите в страната, в която е завършено средното образование;
  2) Да са изучавали, завършили и получили оценки по биология и химия в средното училище.
  3) Средната оценка по биология и химия от дипломата за средно образование трябва да е не по-ниска от 62% от максималната за страната, в която е завършено средното образование.

  Забележки:
  – Кандидати с резултат по биология и/или химия по-нисък от минималната положителна оценка, не могат да участват в процедурата за прием.
  – Не се приемат оценки по биология и химия изучавани и отбелязани в дипломата за средно образование като свободно избираеми предмети.
  – Няма да се приемат кандидати с BTEC Foundation и Bio-Medical Science квалификация.
  – Кандидати, които имат в документа си за средно образование дисциплините Science, Additional Science и др. п. вместо биология и химия, трябва да представят документ (легализиран, преведен и сертифициран) от тяхното средно училище, в който се указва какво се включва в тези дисциплини.

  4) Да положат входящите изпити по биология и химия;

  Забележки:
  – Кандидатите, които получат оценка по-ниска от минималната положителна на някой от входящите тестове, няма да участват в класирането за прием.
  – При опит за преписване или друг вид за измама по време на изпита участието на кандидата в кандидатстудентската кампания 2022 се анулира.

  5) Да подадат необходимите документи за кандидатстване преди крайния срок – 29 юли 2022 г., а британските граждани – преди 9 септември 2022 г.

  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА:
  – Граждани на страни извън ЕС и ЕИП трябва да имат виза тип D за пребиваване на територията на Република България с цел обучение.
  – Университетът изпраща оригиналния комплект документи за кандидатстване плюс 1 комплект фотокопия до българското Министерство на образованието и науката.
  – В случай, че кандидатите са одобрени, българското Министерство на образованието и науката в рамките на един месец издава Сертификат за прием на кандидата и го изпраща на университета.
  – Бъдещите студенти могат да кандидатстват за виза в българското посолство в страните си, представяйки Сертификата.

  ВАЖНО за кандидатите с индийско гражданство:
  Министерството на външните работи информира за изискването на Медицинския съвет на Индия за допустимостта за обучение на индийски граждани в чуждестранни медицински университети. Според това решение, считано от 2018 г. всеки индийски гражданин, желаещ да получи медицинско образование в чужбина, следва задължително да изпълни съответните критерии за допустимост, като премине изискуемия тест (National Eligibility-cum-Entrance Test: http://ntaneet.nic.in/ntaneet/) и получи съответния Сертификат за допустимост (Eligibility Certificate), в който ще бъде посочено, че покрива изискванията за обучение във висше медицинско училище (Eligibility Criteria for admission to the MBBS course). В нотата е посочено, че валидността на тези сертификати е 3 години.
  Във връзка с горната информация, българската консулска служба в Ню Делхи ще изисква за академичната учебна година 2022/2023 Сертификата за допустимост (Eligibility Certificate) при подаване на документи за дългосрочна виза от кандидат-студенти по специалност Медицина.

  Забележка:
  В случай, че приетите студенти не са се записали в указания срок, поради заради закъснение на виза, те могат да се включат в подготвителен курс по английски/български език до 28 октомври 2022, ако са получили виза Д до това време. В този случай, следващата година те ще трябва да се включат в новата кандидатстудентска кампания и отново да се явят на приемни изпити.

  Прием на чужденци с българско гражданство

  1. Кандидат-студент с двойно гражданство, едно от които българско, завършил средното си образование в чужбина, може да кандидатства за обучение:

  Като български гражданин – участва в кандидатстудентската кампания за български граждани – вж. „Кандидатстудентска кампания – 2022“. В случай, че се класира и бъде приет, плаща регламентираните такси за обучение за български граждани – държавен прием или платено обучение (в случай, че са одобрени бройки за последното). За да се включи в кампанията е необходимо кандидатът да приравни дипломата си за средно образование в Регионалния инспекторат по образованието в областния град по местоживеене. При кандидатстване представя оригинал и копие на чуждестранната си диплома и оригинал и копие на сертификата за приравняване.

  Като чуждестранен гражданин – участва в кандидатстудентската кампания за чуждестранни граждани за обучение на български/английски език – вж. „Прием на чуждестранни студенти – 2022“/“Admission – 2022“. В случай, че се класира и бъде приет, плаща регламентираните такси за обучение на български/английски език за чуждестранни граждани.

  2. Кандидат-студент с двойно гражданство, едно от които българско, завършил средното си образование в България, може да кандидатства само по режима на българските гражданивж. „Кандидатстудентска кампания – 2022“.

  3. Кандидат-студент с двойно гражданство, едно от които българско, завършил средното си образование в чужбина, може да се включи в едногодишен подготвителен курс по български/английски език. След завършването му участва в следващата кандидатстудентска кампания за чуждестранни граждани за обучение на български/английски език с полагане на входящи тестове по биология и химия.

  4. В случай, че се класира и бъде приет, кандидат-студент с двойно гражданство, едно от които българско, плаща регламентираните такси за обучение на български/английски език за чуждестранни граждани. Класиралите се първите две места за обучение на български език и на първите три места за обучение на английски език двойни граждани получават 50% отстъпка от съответната такса за обучение.

  Документи за кандидатстване за граждани на ЕС и ЕИП

  1. Попълнено, разпечатано и подписано Заявление 2022.
  2. Копие от дипломата за средно образование и академична справка с изучаваните дисциплини (биология и химия) и получените оценки.
  или
  Копие от GCE A-2 ниво, издадено от някой от официалните изпитни комитети в страната на издаване, за дисциплините биология и химия – като поне една от двете дисциплини на A-2 ниво, а другата – или на A-2 ниво, или на A/S ниво, или в GCSE.
  3. Оригинален документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
  4. Медицинско свидетелство (оригинал), издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.
  5. Копие от валиден документа за гражданство или от двата документа за гражданство – при кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско.
  6. Четири актуални снимки 4/5 см.

  Горепосочените документи (т. 2, 3, 4) трябва да бъдат легализирани (с печат Apostille – вж. http://www.hcch.net or www.apostilleinfo.com), преведени на български език и заверени съгласно официалните държавни процедури.
  Преводът може да бъде направен или в страната по местоживеене, но трябва да бъде заверен в консулския отдел на Българското посолство, или от българска преводаческа агенция, която трябва да го завери при български нотариус.

  Всички заверки, подписи и печати трябва да са оригинални, а не копия.

  Документите за кандидатстване кандидатите се подават от 01 март до 02 септември 2022 г.:
  – Лично – в отдел „Учебни дейности“ на Медицински университет – Пловдив;
  – Чрез упълномощено от кандидата лице или фирма (в този случай трябва да се представи нотариално заверено пълномощно – легализирано, преведено на български език и заверено).
  – По пощата или чрез куриерска фирма.

  Адрес за подаване на документи:
  Отдел „Учебни дейности“
  Университетски информационен център – ет. 1
  Медицински университет – Пловдив
  Бул. Васил Априлов 15 а
  Пловдив 4002
  България

  Документите се подават в пълен комплект!
  Препоръчваме на кандидатите да подават документите си възможно най-рано.

  Само кандидати, подали пълен комплект от необходимите документи (легализирани, преведени на български език и заврени) съгласно нашите изисквания, ще бъдат включени в класирането на приетите студенти.

  Документи за кандидатстване за граждани на страни извън ЕС и ЕИП

  1. Попълнено, разпечатано и подписано Заявление 2022.
  2. Копие от дипломата за средно образование и академична справка с изучаваните дисциплини (биология и химия) и получените оценки.
  Средната оценка на кандидата по биология и химия трябва да е не по-ниска от 62% от максималната за страната, в която е завършено средното образование
  3. Оригинален документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
  4. Медицинско свидетелство (оригинал), издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.
  5. Копие от валиден документа за гражданство или от двата документа за гражданство – при кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско.
  6. Четири актуални снимки 4/5.
  7. Само за индийски граждани – валиден Eligibility Certificate, издаден от Медицинския съвет в Индия, за обучение по Медицина.

  Горепосочените документи (т. 2, 3, 4, 7) трябва да бъдат легализирани (с печат Apostille – вж. http://www.hcch.net or www.apostilleinfo.com, преведени на български език и заверени съгласно официалните държавни процедури.

  Ако страната на кандидата не е член на Хагската конвенция, документите му трябва да бъдат легализирани от Министерството на външните работи в страната, където са издадени, и после заверени в консулската служба на Посолството на Република България в съответната страна.
  Преводът може да бъде направен или в страната по местоживеене, но трябва да бъде заверен в консулския отдел на Българското посолство, или от българска преводаческа агенция, която трябва да го завери при български нотариус.

  Всички заверки, подписи и печати трябва да са оригинални, а не копия. Оригиналните документи се подават заедно с от два комплекта фотокопирани документи.

  Документите за кандидатстване кандидатите се подават от 01 март до 29 юли 2022 г., а
  документите за кандидатстване на граждани на Великобритания и Северна Ирландия се подават от 01 март до 09 септември 2022 г.:
  – Лично – в отдел „Учебни дейности“ на Медицински университет – Пловдив;
  – Чрез упълномощено от кандидата лице или фирма (в този случай трябва да се представи нотариално завeрено пълномощно – легализирано, преведено на български език и заверено);
  – По пощата или чрез куриерска фирма.

  Адрес за подаване на документи:
  Отдел „Учебни дейности“
  Университетски информационен център – ет. 1
  Медицински университет – Пловдив
  Бул. Васил Априлов 15 а
  Пловдив 4002
  България

  Документите се подават в пълен комплект!
  Препоръчваме на кандидатите да подават документите си възможно най-рано.

  Само кандидати, подали пълен комплект от необходимите документи (легализирани, преведени на български език и заврени) съгласно нашите изисквания, ще бъдат включени в класирането на приетите студенти.

  Регистрация за: входящи тестове / езиково обучение

  Входящите изпити за прием се състоят от два теста – по биология и химия и ще се проведат провеждат онлайн (от вкъщи) на следните дати:

  • 14 април 2022 г. – на англ. ез. – регистрация до 06 април 2022 г.
  • 12 май 2022 г. – на англ. ез. – регистрация до 04 май 2022 г.
  • 23 юни 2022 г. – на англ. и бълг. ез. – регистрация до 15 юни 2022 г.
  • 14 юли 2022 г. – на англ. ез. – регистрация до 06 юли 2022 г.
  • 31 август 2022 г. – на англ. и бълг. ез. – регистрация до 23 август 2022 г.
  • 08 септември 2022 г. – на англ. ез. – регистрация до 31 август 2022 г.

  Забележка:
  Часът на провеждане на изпитите е по Източноевропейско лятно време (+3 ч. Средно време по Гринуич)

 • Само регистрирани кандидати ще бъдат допуснати да се явят на изпитите.
 • Регистрацията се извършва онлайн на сайта на Университета от кандидата или негов упълномощен представител.
 • Регистрацията се извършва в две стъпки:

 • Заплащане на такса за един изпит (невъзстановима) – 200 Евро, необходимо е плащането да се получи по сметката на Университета не по-късно от 7 дни преди датата на изпита. Плаща се с карта или по банков път.
 • Регистрация с посочване на желана програма за обучение и дата на изпит.
 • Щом таксата постъпи в сметката на Университет, кандидатът получава на електронната си поща фактура.

  С номера на получената фактура може да активира регистрацията си и да попълни необходимите данни, желаната специалност и датата на изпита.

  Регистрацията за изпит е успешна, когато кандидатът получи на електронната си поща регистрационен талон с детайли за изпита.

  За всеки допълнителен изпит процедурата се повтаря:

 • Плащане на такса за изпит;
 • Активиране на регистрацията с номера на фактурата и посочване на допълнителна дата за изпит в състезателния картон.
 • Регистрационната система за изпитите е отворена от 1 март до 31 август 2022 г. Регистрацията за всеки изпит приключва седем дни преди датата на изпита.
 • Проформа-фактура отразява дължимо плащане – кандидатът не може да се регистрира с № на проформа. Фактура отразява извършено плащане – № на фактура активира регистрацията за входящи тестове!

  Регистрация за онлайн входящ изпит – стъпка по стъпка

  Ръководство за регистрация за онлайн входящ изпит

  За изпита кандидатите трябва да разполагат с:

 • Компютър/лаптоп;
 • Камера;
 • Микрофон;
 • Слушалки;
 • Мрежова свързаност с параметри не по-ниски от 5 Mbps скорост на даунлоуд и 5 Mbps ъплоуд. (Всеки кандидат може да провери скоростта на мрежата си на Internet Speed Test/fast.com);
 • Препоръчани браузъри за достъп до платформата за дистанционни изпити на МУ – Пловдив: последни версии на Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox.
 • След изтичане на крайния срок за регистрация всеки успешно регистрирал се кандидат ще получи по електронна поща ръководство и инструкции за провеждане на онлайн изпит, а също така линк, потребителско име, парола и покана за включване в изпитна група.

  Капацитетът за регистрация за всяка изпитна дата е 200 кандидати. След запълване на капацитетът на съответната дата, регистрацията за тази дата ще бъде изключена!

  РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ТЕСТ

  За въпроси по регистрацията пишете на E-mail: entry_tests@mu-plovdiv.bg

  График на Кандидатстудентска кампания за чужденци

  Регистрация за онлайн входящи тестове:

  • До 06 април 2022 г. – за изпита на 14 април 2022 г. (англ. ез.)
  • До 04 май 2022 г. – за изпита на 12 май 2022 г. (англ. ез.)
  • До 15 юни 2022 г. – за изпита на 23 юни 2022 г. (англ. и бълг. ез.)
  • До 06 юли 2022 г. – за изпита на 14 юли 2022 г. (англ. ез.)
  • До 23 август 2022 г. – за изпита на 31 август 2022 г. (англ. и бълг. ез.)
  • До 31 август 2022 г. – за изпита на 08 септември 2022 г. (англ. ез.)

  Подаване на документи:

  • 01 март – 29 юли 2022 г. – за граждани извън ЕС и ЕИП
  • 01 март – 02 септември 2022 г. – за граждани от ЕС и ЕИП
  • 01 март – 09 септември 2022 г. – за граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

  Онлайн входящи тестове по биология и химия:

  • 14 април 2022 г. – на англ. език
  • 12 май 2022 г. – на англ. език
  • 23 юни 2022 г. – на англ. език и бълг. език
  • 14 юли 2022 г. – на англ. език
  • 31 август 2022 г. – на англ. език и бълг. език
  • 08 септември 2022 г. – на англ. език

  Забележка:Часът на провеждане на изпитите е по Източноевропейско лятно време (+ 3 ч. Средно време по Гринуич)

  Класиране на приетите студенти:

  • 08 септември 2022 г. – за обучение на български език
  • 14 септември 2022 г. – за обучение на английски език

  Записване на приетите студенти в съответните факултети:

  • 09 – 14 септември 2022 г. – за обучение на български език
  • 15 – 30 септември 2022 г. – за обучение на английски език

  Откриване на академичната учебна година за студенти І курс:

  • 15 септември 2022 г. – за обучение на български език
  • 03 октомври 2022 г. – за обучение на английски език

  Записване на на неприети кандидати и незаписали се студенти в подготвителен курс по английски/български език – краен срок:

  • 28 октомври 2022 г.

  Плащане на такси за кандидатстване и обучение:

  • С банков превод – една седмица преди датата на теста или записването
  06 септември и 22 септември през 2022 г. са официални празници и неработни дни за университета, банки и други институции

  Подбор, прием, записване

  ПОДБОР И КЛАСИРАНЕ

 • Изчисляване на бала за участие в класирането:
  1. Оценки по биология и химия от дипломата за средно образование, преизчислени по шестобалната система;
  2. Оценки от входящите тестове по биология и химия, умножени по две;
  3. Максимален бал: 36;
  4. Минимален бал: 24

  Кандидати с оценка на някой от изпитите по-ниска от минималната положителна (3.00), не участват в класирането на приетите студенти.

  – Обявените оценки на входящите тестове са окончателни, не подлежат на преразглеждане и преоценяване и са валидни за годината, в която са положени изпитите.
  – Оценките от конкурсни изпити, положени в други университети, не се признават за класиране в Медицински университет – Пловдив.
  – Само кандидати, подали всички необходими документи, съгласно изискванията и до крайния срок, участват в класирането.
  – Отстраняване на технически грешки в документите за кандидатстване може да се извърши до обявяване на класирането.
  – Кандидат-студентите сами проверяват резултатите от изпитите и статуса на класирането си в регистрационната система.

  КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ:

  08 септември 2022 г. – за обучение на български език
  14 септември 2021 г. – за обучение на английски език

  (Списъкът на класиралите се ще бъде публикуван на Интернет-страницата на МУ – Пловдив)

  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ФАКУЛТЕТИ:

  09 и 14 септември 2022 г.– за обучение на български език
  14 – 30 септември 2022 г. – за обучение на английски език

  ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА ПЪРВИ КУРС:

  15 септември 2022 – за обучение на български език
  03 октомври 2022 – за обучение на английски език

  ЗАПИСВАНЕ

  В указаните за записване срокове класираните кандидати трябва лично да се запишат в учебните отдели на факултетите, в които са приети!

   Адреси и контакти на Учебни отдели по факултети:

   Медицински факултет
   Университетски информационен център – ет. 2
   Бул. Васил Априлов 15 А
   Инспектор: г-жа Деница Добровска
   Тел.: +359 32 200 714
   E-mail: denitsa.dobrovska@mu-plovdiv.bg

   Факултет по дентална медицина
   Учебен сектор – ет. 2
   Бул. Христо Ботев 3
   Инспектор: г-жа Мирена Димитрова
   Tel.: +359 32 200 807
   E-mail: mirena.dimitrova@mu-plovdiv.bg

   Фармацевтичен факултет
   Учебен сектор – ет.2
   Бул. Васил Априлов 15 A
   Инспектор: г-жа Росина Карпачева
   тел.: +359 32 200 753
   E-mail: rosina.karpacheva@mu-plovdiv.bg

  Класираните кандидати са длъжни:

 • да платили семестриалната си такса за обучение (половината от годишната такса) с банков превод една седмица преди датата на записване и да носят копие от банковия документ. Ако платят семестриалната такса в брой на място, първо трябва да получат от инспектора си платежна бележка, да платят в банков клон на Уникредит Булбанк в Пловдив и да занесат плажния документ на инспектора в Учебен сектор.
 • да се яви лично в отдела и получи комплект документи (регистрационен формуляр, договор за обучение в 3 екз., студентска книжка и студентска карта) от инспектора за попълване и подпис.
 • да представят попълнените и подписани документи, банков документ и паспорт на инспектора, който ще ги запише за студенти и ще им даде факултетен номер и номер на група, както и програмата на лекциите и упражненията.
  • Кандидатите, които са приети в подготвителен курс по български или английски език се записват в:
   Университетски информационен център
   Ет. 1, каб. 2
   Бул. Васил Априлов 15 A
   Инспектор: г-жа Елена Душилова
   тел.: +359 32 200 701
   E-mail: elena.dushilova@mu-plovdiv.bg
  – Приетите студенти не могат да отложат обучениетоси за следващата година, тъй като кандидатстването и приемът се отнасят само за конкретната учебна година.
  – Неприетите кандидати и незаписалите се студенти могат:
  – да се запишат в едногодишен подготвителен курс по български/английски език най-късно до 28 октомври 2022 г., и да кандидатстват през следващата година, като държат отново входящи тестове;
  – да изтеглят документите си;
  – да оставят документите си в отдел „Учебни дейности“ и да кандидатстват през следващата година, като държат отново входящи тестове.
  Документите за кандидатстване се съхраняват от МУ – Пловдив само 1 година!

  Такси за кандидатстване и обучение на чуждестранни граждани

  Такси за кандидатстване:

 • Такса при подаване на документите (невъзстановима) – 25.00 EU – плаща се при подаване на документите в касата на Университета, в банков клон на Уникредит Булбанк в Пловдив или с банков превод.
 • Такса за входящ тест по биология и химия (невъзстановима) – 200.00 EU – плаща се с карта най-късно 7 календарни дни преди изпитната дата или по банков път – най-късно 7 дни преди изпитната дата сумата трябва да е постъпила в сметката на Университета.
 • Годишни такси за обучение през академичната 2021/2022 г.

  Годишната такса за обучение не включва настаняване, здравно осигуряване, учебници и помагала, които са за сметка на студента.
  Преди записването трябва да се заплати семестриалната такса (половината от годишната такса за обучение) или по банков път една седмица преди датата на записване, или на място в банков клон на Уникредит Булбанк в Пловдив.

  Банкова сметка на Медицински университет – Пловдив
  Банка: Уникредит Булбанк Пловдив
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG98UNCR75273454623409 (EUR)
  Адрес на банката:
  4000 Plovdiv
  13, Knyaz Alexander I, Str.
  Такса за ………………….– …….. EUR
  Рег. №……. ………..
  Име, фамилия на кандидат-студент/студент…………………………………

  Когато давате нареждане за плащането задължително посочвайте името и регистрационния си номер.