Регистрация за изпити и курсове

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

Срокове за подаване на документи

Уважаеми кандидат-студенти,

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 31 АВГУСТ 2022 Г.

За въпроси:
пишете на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg
или телефони: 032/200 700; 032/200 701; 032/200 704
Работно време: Понеделник – Петък, 8:00 ч. до 16:00 ч.

Кандидат-студентите подават документите през Интернет сайта на Медицински университет – Пловдив, в менюто „Регистрация за изпити и курсове“ / „On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ“.

Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място!

 • Документи за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  от 06 юни 2022 г. до 27 юни 2022 г. включително;

 • за специалността „Медицинска речева и езикова патология“ документи ще се приемат ОНЛАЙН:
  от 06 юни 2022 г. до 31 август 2022 г. включително;
 • Документи за ОКС Магистър, след завършено висше образование с ОКС Бакалавър или Магистър, за задочно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  Октомври 2022 г.

Документи за кандидатстване

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Чл. 7. Документи и такси се приемат онлайн през Интернет страницата на МУ – Пловдив – www.mu-plovdiv.bg, в определените срокове (Виж „Срокове за подаване на документи“), спазвайки посочената процедурата в сайта.
  Прилаганите документи са сканирани копия на оригиналите, като файловете не трябва да са по-големи от 5 МБ и да са в един от следните формати: GIF, JPEG PNG.
  Чл. 8. (1) Комплектът документи за кандидатстване задължително включва Диплома за средно образование – прикачва се сканиран оригинал на дипломата от двете страни.
  (2) Лицата, които са завършили средно образование в чужбина, задължително представят:
  диплома за завършено средно образование в чужбина;
  документ за завършено средно образование, издаден от експертна комисия към Регионален инспекторат по образование (РИО).
  (3) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър задължително представят:
  диплома за средно образование;
  диплома за висше образование, професионално направление Здравни грижи.
  (4) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър) от направление Здравни грижи или направление Обществено здраве.
  (5) Лицата, кандидатстващи за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър), задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър или ОКС Магистър).
  (6) Лицата, кандидатстващи за специалността Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение задължително представят една от следните дипломи за: ОКС Професионален бакалавър; Специалност Рехабилитатор; Професионална квалификация Рехабилитатор; ОКС Специалист – Рехабилитатор (за завършилите преди 2008 г.).
  (7) Лицата, лауреати на Национална и/или Международна олимпиада (за учебната 2020/2021 г.) по биология и/или химия представят документ от МОН, удостоверяващ това обстоятелство.
  (8) Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗВО:

   – кръгли сираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителите – оригинал и копие; (б) удостоверение за наследници;
   – отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи представят документ, удостоверяващ това обстоятелство;
   – военноинвалиди и военнопострадали представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства;
   – с намалена работоспособност (70% и над 70%) представят решение на ТЕЛК;
   – майки с три и повече деца представят актове за раждане на децата.

  (9) Полусираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителя; (б) удостоверение за наследници.
  (10) Технически грешки се отстраняват в рамките на периода на регистрация за участие в кандидатстудентската кампания.
  (11) Не се приемат документи след изтичане на сроковете посочени (Виж „Срокове за подаване на документи“)

Такси за кандидатстване и обучение

Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на пощите си електронен финансов документ.

От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

 • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
 • кръгли сираци;
 • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
 • Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).
 • On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ

   Регистрацията за Кандидатстудентска кампания 2022 г. започва на 06 юни 2022 г. и ще приключи на 27 юни 2022 г. (включително)!
   ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ В ПРОФИЛИТЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ В РАМКИТЕ НА ПЕРИОДА НА РЕГИСТРАЦИЯ!

   ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА ВИ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ 2022 Г. Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ:
   1. В страницата за регистрация се влиза чрез бутона „ВХОД ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“, който е в края на страницата.
   Екранът за регистрация е разделен на две:

  • лявата част е за „НОВИ РЕГИСТРАЦИИ“;
  • дясната е вход за регистрирани – „ЗА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ“.
  • Новорегистриращите започват своята регистрация от лявото полето – „НОВИ РЕГИСТРАЦИИ“.
   В зависимост от това за каква специалност ще кандидатствате трябва да изберете една от следните опции:

  • Медицински университет – Пловдив за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и всички специалности в Медицински колеж;
  • Медицински университет – Пловдив – Управление Здр. Гр. за специалности след придобито висше образование в професионално направление Здравни грижи;
  • МУ-Пловдив, Магистърски програми към ФОЗ за специалности след придобито висше образование (регистрацията за тези специалности ще се прави онлайн – от 10.10.2022 г. до 19.10.2022 г.);
  • Медицинска речева и езикова патология след придобито висше образование ОКС „магистър“ или „бакалавър“.
  • Тези, които имат повече от един профил, ще трябва допълнително на изберат кой профил желаят да отворят от допълнително меню, което ще се вижда на екрана!

   След като направите Вашия избор, в полето отдолу ще се появи информационен текст съдържащ линк „ТУК“. Линкът води към страницата за регистрация. Натиснете го!
   Попълнете полетата на страницата за регистрация, като въвеждате коректна информация и я запишете. Ако някое от задължителните полета не е попълнено или сте въвели некоректна информация, на екрана ще се изведат предупреждения.
   Изпратите регистрационната форма. По пощата ще получите автоматичен имейл за активиране на Вашия профил.
   2. Активирайте регистрацията си от линка в имейла.
   Активираният профил ще можете да отворите като ползвате отново бутона „ВХОД ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“, а след това в дясното поле, обозначено „ЗА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ“, въвеждате е-mail адрес (или ЕГН) и парола.
   3. Влезете в профила си и отворете менюто „СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН“.
   Ще се зареди екран, който съдържа данни:

  • за дипломата за завършено средно образование. Тук задължително попълнете серия и номер на диплома (пример: серия А-21, No 012345);
  • оценки от дипломата, които участват в балообразуването (оценките от матури са задължителни);
  • от падащото меню изберете и подредите желаните специалности.
  • задължително прикачете копие на диплома за средно образование. Бланката на дипломата се снима лице и гръб. Снимката трябва да е ясна, четлива и да обхваща целия документ. Размерът и типът на файла трябва да съобразите с дадените препоръките.
  • Процесът завършва с ЗАПИСВАНЕ на попълнената информация.
   4. Следващата стъпка е „ПЛАЩАНЕ“.
   След като запишете информацията в „Състезателния картон“ ще се отвори нов екран за извършване на плащания. В дясната част на екрана, под личните Ви данни се вижда задължението (в лева), което трябва да заплатите. Имате възможност да изберете един от трите електронни начина на заплащане:

  • Epay (изисква се да имате профил в Epay);
  • EasyPay – на екрана ще се изпише код, който трябва да съобщите в офиса на EasyPay. Кодът е валиден в рамките на работния ден!
  • PosTerminal – плащането се извършва с кредитна или дебитна карта, следвайки екраните на системата БОРИКА.
  • Задължително отбележете, че сте съгласни да ползвате избрания начин на електронно плащане, след което натиснете бутона „Плати“.
   В указаните срокове ще получите известие за направено плащане на имейла Ви.

   ДРУГИ ФОРМИ НА ПЛАЩАНИЯ ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ, НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

   5. Последната стъпка е одобрението на кандидатурата Ви.
   В рамките на работния ден тя ще бъде разгледана:

  • одобрените кандидати ще получат на имейла си „СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН и ТАЛОН“ за участие в кандидатстудентски изпит, в който е посочено: дата и изпит, изпитно място, час на явяване;
  • кандидат-студентите с установени пропуски по регистрацията ще получат съобщение какви корекции да направят за да бъдат одобрени.
  • ___________________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________________

   За въпроси:
   пишете на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg
   или телефони: 032/200 700; 032/200 701; 032/200 704
   Работно време: Понеделник – Събота, 8:00 ч. до 17:00 ч.