Регистрация за изпити и курсове

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

Срокове за подаване на документи

Кандидат-студентите подават документите през Интернет сайта на Медицински университет – Пловдив, в менюто „Регистрация за изпити и курсове“ / „On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ“.

Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място!

  • Документи за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение, се подават ОНЛАЙН:

    от 05 юни 2023 г. до 27 юни 2023 г. включително;

  • за специалността „Медицинска речева и езикова патология“ документи ще се приемат ОНЛАЙН:
    от 05 юни 2023 г. до 28 юли 2023 г., включително;
  • Документи за ОКС Магистър, след завършено висше образование с ОКС Бакалавър или Магистър, за задочно обучение, се подават ОНЛАЙН:

    от 09 до 18 Октомври 2023 г.

Документи за кандидатстване

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Такси за кандидатстване и обучение

On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ

___________________________________________________________________________________________________

За въпроси:
пишете на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg
или телефони: 032/200 700; 032/200 701; 032/200 704
Работно време: Понеделник – Събота, 8:00 ч. до 17:00 ч.