Регистрация за изпити и курсове

Кандидатстудентска кампания, Медицински университет - Пловдив
Кандидатстудентска кампания, Медицински университет – Пловдив

Срокове за подаване на документи

Кандидат-студентите подават документите през Интернет сайта на Медицински университет – Пловдив, в менюто „Регистрация за изпити и курсове“ / „On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ“.

Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място!

 • Документи за за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  от 06 юни 2022 г. до 27 юни 2022 г. включително;

 • за специалността „Медицинска речева и езикова патология“ документи ще се приемат ОНЛАЙН:
  от 06 юни 2022 г. до 31 август 2022 г. включително;
 • Документи за ОКС Магистър, след завършено висше образование с ОКС Бакалавър или Магистър, за задочно обучение, се подават ОНЛАЙН:

  Октомври 2022 г.

Документи за кандидатстване

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Чл. 7. Документи и такси се приемат онлайн през Интернет страницата на МУ – Пловдив – www.mu-plovdiv.bg, в определените срокове (Виж „Срокове за подаване на документи“), спазвайки посочената процедурата в сайта.
  Прилаганите документи са сканирани копия на оригиналите, като файловете не трябва да са по-големи от 5 МБ и да са в един от следните формати: GIF, JPEG PNG.
  Чл. 8. (1) Комплектът документи за кандидатстване задължително включва Диплома за средно образование – прикачва се сканиран оригинал на дипломата от двете страни.
  (2) Лицата, които са завършили средно образование в чужбина, задължително представят:
  диплома за завършено средно образование в чужбина;
  документ за завършено средно образование, издаден от експертна комисия към Регионален инспекторат по образование (РИО).
  (3) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Бакалавър задължително представят:
  диплома за средно образование;
  диплома за висше образование, професионално направление Здравни грижи.
  (4) Лицата, кандидатстващи за специалността Управление на здравните грижи, ОКС Магистър задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър) от направление Здравни грижи или направление Обществено здраве.
  (5) Лицата, кандидатстващи за специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт; Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (ОКС Магистър), задължително представят диплома за висше образование (ОКС Бакалавър или ОКС Магистър).
  (6) Лицата, кандидатстващи за специалността Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение задължително представят една от следните дипломи за: ОКС Професионален бакалавър; Специалност Рехабилитатор; Професионална квалификация Рехабилитатор; ОКС Специалист – Рехабилитатор (за завършилите преди 2008 г.).
  (7) Лицата, лауреати на Национална и/или Международна олимпиада (за учебната 2020/2021 г.) по биология и/или химия представят документ от МОН, удостоверяващ това обстоятелство.
  (8) Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗВО:

   – кръгли сираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителите – оригинал и копие; (б) удостоверение за наследници;
   – отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи представят документ, удостоверяващ това обстоятелство;
   – военноинвалиди и военнопострадали представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства;
   – с намалена работоспособност (70% и над 70%) представят решение на ТЕЛК;
   – майки с три и повече деца представят актове за раждане на децата.

  (9) Полусираци (до навършване на 25-годишна възраст към датата на подаване на документите), представят: (а) смъртен акт на родителя; (б) удостоверение за наследници.
  (10) Технически грешки се отстраняват в рамките на периода на регистрация за участие в кандидатстудентската кампания.
  (11) Не се приемат документи след изтичане на сроковете посочени (Виж „Срокове за подаване на документи“)

Такси за кандидатстване и обучение

Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на пощите си електронен финансов документ.

От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

 • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
 • кръгли сираци;
 • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
 • Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).
 • On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ

   Важна за регистриращите се!
   Влезте в страницата за регистрация чрез бутона „ВХОД ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.
   В лявото полето „НОВИ РЕГИСТРАЦИИ“ от текста „За да започнете процеса по регистрация за участие в пробен изпит в Медицински Университет – Пловдив, моля, натиснете тук!“ изберете подчертаният текст „тук!“:
   Ще се отвори страницата за регистрация, попълнете полетата, като въвеждате коректна информация. Ако някое от задължителните полета не е попълнено или сте въвели некоректна информация, на екрана ще се изведат предупреждения.
   След като попълнете формата с лични данни и се регистрирате ще получите имейл за активиране на профила. Активирайте регистрацията си с линка в имейла.
   След активирането на профила ще можете да влизате в него чрез бутона „ВХОД ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ като попълвате полетата разположени отдясно на екрана обозначени „ЗА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ“.
   Влизайки в профила от менюто „ИЗПИТИ И/ИЛИ КУРСОВЕ“ ще можете да изберете курса (етика), след което отметнете опцията за верността на данните и натиснете бутона „ЗАПИС“.
   Следващата стъпка е „ПЛАЩАНЕ“. В отворения екран имате възможност да изберете един от трите електронни начина на заплащане: Epay, EasyPay и PosTerminal (временно е спрян!). След направения избор следвате екраните за съответното плащане. В указаните срокове ще получите известие, имейл, за направено плащане.
   Други форми на плащания освен посочените не се приемат!
   Последната стъпка е одобрението на кандидатурата Ви. На електронната поща ще получите фактура за заплатена такса за участие в курс (етика).

   ВХОД ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ