Записване и учебни такси

Информационен център
Информационен център

Записване и необходими документи за записване

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

  ВАЖНО!

 • Класираните студенти в МУ – Пловдив се записват на два етапа:
  1. ОНЛАЙН, през профилите си, в обявените срокове със Заповед на Ректора;
  2. ПРИСЪСТВЕНО през първата седмица на м. септември, по график обявен след четвърто класиране
  . Студентите се явяват лично в Учебните отдели и представят документите посочени в чл. 24 от Справочника.

 • Кандидат-студент, който е класиран, но не се е записал в обявения срок, отпада от КСК 2021 г.;
 • Записаните студенти нямат право на прекъсване на обучението през първия семестър на учебната 2021/2022 г;
 • ВХОД ЗА ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ЗАПИСВАНЕ

През първата седмица на м. септември, по график обявен след четвърто класиране , записаните студенти лично представят следните документи в Учебните отдели:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • СЪОБЩЕНИЕ
  Във връзка с работа в среда с йонизиращи лъчения, новоприетите студенти в специалност „Рентгенов лаборант“ е необходимо при внасянето на документите да представят в Учебен отдел на Медицински колеж
  Удостоверение за проведен профилактичен медицински преглед от НЦРРЗ гр. София. Медицинският преглед трябва да бъде направен до края на август 2021 г. в ш.:(РРЗ гр. София с предварително изготвено медицинско заключение от психиатър, проведен профилактичен преглед за кандидатите от женски пол, а при посещение в НЦРРЗ след 21.07.21г. трябва да имат и предварителен преглед от офталмолог: визус, очни дъна, цветоусещане и задължителна уговорка на тел: 02 951 58 75 гр. София.
  За прегледа е необходимо да бъдат в НЦРРЗ от 7:00 -7:30 ч., с маска и без симптоматика.
  Адрес:
  1606 София,
  ул. ,,Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7

Графици за записване на студенти в ПЪРВИ КУРС, 2021

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с работа в среда с йонизиращи лъчения, новоприетите студенти в специалност „Рентгенов лаборант“ е необходимо при внасянето на документите да представят в Учебен отдел на Медицински колеж
Удостоверение за проведен профилактичен медицински преглед от НЦРРЗ гр. София. Медицинският преглед трябва да бъде направен до края на август 2021 г. в ш.:(РРЗ гр. София с предварително изготвено медицинско заключение от психиатър, проведен профилактичен преглед за кандидатите от женски пол, а при посещение в НЦРРЗ след 21.07.21г. трябва да имат и предварителен преглед от офталмолог: визус, очни дъна, цветоусещане и задължителна уговорка на тел: 02 951 58 75 гр. София.
За прегледа е необходимо да бъдат в НЦРРЗ от 7:00 -7:30 ч., с маска и без симптоматика.
Адрес:
1606 София,
ул. ,,Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7

Учебни такси

Класираните кандидат-студенти заплащат дължимата семестриална такса онлайн през профила си!

 • Годишни такси за обучение през академичната 2020/2021 г.
 • Къде става записването?

  Адресите на Учебните отдели са:

 • Медицина – в Университетски информационен център, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
 • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Управление на здравните грижи, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
 • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
 • За въпроси свързани със записването пишете на
  e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg