Записване и учебни такси

Информационен център
Информационен център

Необходими документи за записване на новоприети студенти

9. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 22. Класираните студенти в МУ – Пловдив лично се записват в обявените срокове със Заповед на Ректора.
Чл. 23. Кандидат-студент, който е класиран, но НЕ се е записал в обявения срок, отпада от КСК 2021 г.

Записаните студенти нямат право на прекъсване на обучението през първия семестър на учебната 2021/2022 г.

Чл. 24. През първата седмица на м. септември, по график обявен след четвърто класиране , записаните студенти лично представят следните документи в Учебните отдели:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.

Графици за записване на студенти в ПЪРВИ КУРС, 2021 (предстои)

Учебни такси

Класираните кандидат-студенти заплащат дължимата семестриална такса онлайн през профила си!

 • Годишни такси за обучение през академичната 2020/2021 г.
 • Къде става записването?

  Адресите на Учебните отдели са:

 • Медицина – в Университетски информационен център, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
 • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Управление на здравните грижи, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
 • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
 • За въпроси свързани със записването пишете на
  e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg