Записване и учебни такси

Информационен център
Информационен център

Записване на класирани кандидат-студенти

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

  ВАЖНО!

 • Класираните студенти в МУ – Пловдив се записват на два етапа:
  1. ОНЛАЙН, през профилите си, в обявените срокове със Заповед на Ректора;
  2. ПРИСЪСТВЕНО през първата седмица на м. септември, по график обявен след четвърто класиране
  . Студентите се явяват лично в Учебните отдели и представят документите посочени в чл. 24 от Справочника.

 • Кандидат-студент, който е класиран, но не се е записал в обявения срок, отпада от КСК 2024 г.;
 • Записаните студенти нямат право на прекъсване на обучението през първия семестър;
ВАЖНО!
Преди да направите записване е необходимо да изберете размер на манта, след което се активират бутоните за записване. Моля да прочетете внимателно обяснителните бележки към всеки бутон преди да направите избор.
Вашата манта, според заявения от Вас размер, ще получите от Учебен отдел от 1 до 11 септември.

ЗАПИСВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с работа в среда с йонизиращи лъчения, новоприетите студенти в специалност „Рентгенов лаборант“ е необходимо при внасянето на документите да представят в Учебен отдел на Медицински колеж
Удостоверение за проведен профилактичен медицински преглед от НЦРРЗ гр. София. Медицинският преглед трябва да бъде направен до края на август 2024 г. в НЦРРЗ гр. София с предварително изготвено медицинско заключение от психиатър, проведен профилактичен преглед за кандидатите от женски пол, а при посещение в НЦРРЗ след 21.07.22 г. трябва да имат и предварителен преглед от офталмолог: визус, очни дъна, цветоусещане и задължителна уговорка на тел: 02 951 58 75 гр. София.
За прегледа е необходимо да бъдат в НЦРРЗ от 7:00 – 7:30 ч., с маска и без симптоматика.
Адрес:
1606 София,
ул. ,,Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7

Учебни такси

Класираните кандидат-студенти заплащат дължимата семестриална такса онлайн през профила си!

 • Годишни такси за обучение през академичната 2023/2024 г.
 • Къде става записването?

  Адресите на Учебните отдели са:

 • Медицина – в Университетския информационен център, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Медицинска речева и езикова патология – в Университетския информационен център, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
 • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Управление на здравните грижи, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве, Фармацевтичен бизнес мениджмънт – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
 • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицинския колеж, ул. Братя Бъкстон 120.
 • За въпроси свързани със записването пишете на
  e-mail: [email protected]

  Графици за присъствено записване

 • График за записване на студентите от I курс специалност МЕДИЦИНА
 • График за записване на студентите от I курс специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
 • График за записване на студентите от I курс специалност ФАРМАЦИЯ
 • График за записване на студентите от I курс специалност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • График за записване на студентите от I курс специалности АКУШЕРКА, ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
 • График за записване на студентите от I курс за специалностите в МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
 • Чл. 24. През първата седмица на м. септември, по график обявен след четвърто класиране, записаните студенти лично представят следните документи в Учебните отдели:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Адресите на Учебните отдели са: Медицина – в Университетски информационен център, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;

 • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
 • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Управление на здравните грижи, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
 • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.