Приемат се заявления за участие в 38-ма Годишна среща на Европейското общество за инфекциозни болести в детска възраст – срок: 27 януари 2019 г.

38TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, MAY 25-30, 2020

Website