Приемният изпит по Биология и Химия в МУ – Пловдив от КСК-2023

Изпитният ден протича нормално и спокойно.
Осигурени са всички условия кандидат-студентите да покажат отлични знания и най-добрите от тях да станат студенти в МУ – Пловдив.

Ръководството на Университета пожелава успех на всички и оценява техния избор.