Приключения в МУ – Пловдив

Приключения в МУ - Пловдив

Отново Нощ на учените в МУ-Пловдив! Този път с още нови инициативи – в предишния ден – ПРИКЛЮЧЕНИЕ в МУП, а в Нощта – традиционния дебат, но на тема „Quo vadis, Homo sapiens?“, изложба с антропологични възстановки на български владетели, интригуваща презентация на проф. Йорданов за антгропологията на българите през вековете и още изненади! Ще бъде празник, както винаги до сега!