Пример, достоен за подражание

Над 15 студенти по медицина и дентална медицина от Медицински университет – Пловдив се включиха от ноември до декември 2019 година в ремонтните дейности в звено „Майка и дете“ към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ и дариха над 600 часа доброволчески труд, спестявайки голям финансов ресурс.

Ремонтните дейности и обзавеждането са на стойност 13 692 лв. и включват строителни материали, мебели и ел. уреди. Работата, която студентите на Медицинския университет извършиха, включваше изнасяне на всички стари мебели, транспорт и монтаж на новите, цялостно почистване на подовете, шкурене на стените и облепване на целия етаж в подготовка за боядисване. Накрая стените бяха декорирани с ръчно нарисувани картини и стикери, придавайки топла и приветлива атмосфера в дома, особено подходяща за деца и семейства.

Проф. д-р Иван Иванов – зам.-ректор по Управление на качеството в Медицински университет – Пловдив, участва в заключителното събитие. Той високо оцени инициативата и участието на нашите студенти. В обръщението си към присъстващите проф. Иванов подчерта колко важна за медицинската професия е любовта към човечеството и отбеляза, че мотото на Медицинския университет – Пловдив неслучайно е „Посветени на хуманността“.

Студентите по медицина от 6 курс направиха презентация за личната хигиена, правилното хранене и здравословния начин на живот, а студентите от 5-ти курс на ФДМ предоставиха на майките и децата консултации за денталното здраве във Факултета.

Всички студенти и доброволци получиха благодарствени адреси от името на Община Пловдив, връчени им от г-жа Веселина Ботева – директор на дирекция „Социални дейности“.

Медицински университет – Пловдив се гордее със своите студенти, които откликват на човешките неволи и проявяват своята хуманност. Проф. Мурджева – ректор на МУ – Пловдив, е уверена, че само добрият човек може да стане добър лекар и вярва, че ценностите, в които се възпитават студентите на Университета, са достойни за пример.