Приоритети на стратегията „Европа, готова за цифровата ера“

Уважаеми Дами и Господа,

Успехът на дигиталната трансформация в полза на европейската икономика и европейското общество е основен приоритет на Европейската комисия, очертан в стратегията „Европа, готова за цифровата ера“. Образованието и обучението играят ключова роля за постигането на тази амбиция и гарантират, че всеки в Европа може да живее, работи и да се развива в дигиталната ера. Важно е да бъдем добре подготвени за все по-взаимосвързаното и глобализирано бъдеще и е необходимо да инвестираме в развитието на умения и компетенции.

Пандемията COVID-19 доведе до повсеместно затваряне на училищна и университети в опит да се ограничи разпространението на вируса. Повече от 100 милиона учащи и преподаватели, в Европа и по света са засегнати от този проблем. За да се гарантира, че ученето, преподаването и оценяването могат да продължат, цифровите технологии се използват в безпрецедентен мащаб.

През септември 2020 г. Европейската комисия възнамерява да актуализира Плана си за действие в областта на цифровото образование и да работи допълнително за висококачествено и приобщаващо образование и обучение в ерата на цифровите технологии. Новият план за действие ще бъде важна част от плана за възстановяване на ЕС от следващо поколение, като подкрепя държавите-членки и образователните институции.

В Плана за действие в областта на цифровото образование са включени 11 действия в рамките на 3 приоритета:

  1. По-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене,
  2. Развиване на цифровите компетентности и умения,
  3. Подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане.

На 18 юни 2020 г. започна открита обществена консултация във връзка с новия план за действие, като тя ще продължи до 4 септември 2020 г.

Целта на консултацията е да се съберат мнения от граждани, институции и организации за техния опит и очакванията им по време на кризата с COVID-19 (както към момента, така и в периода на възстановяване), както и вижданията им за бъдещето на цифровото образование.

Имаме възможност да участваме и допринесем за тази консултация, като същевременно потвърдим ангажимента и възможностите на България за пълноценен принос и водеща роля в развитието на цифровото образование в Европа.

В тази връзка Ви каня да разпространите информацията и да се включите в обществените консултации. Участието в обществените консултации се осъществава чрез попълване на онлайн въпросник, който ще е активен до 4 септември 2020 г. Условията и препратките към въпросника можете да намерите на тематичната страница на уебсайта на Европейската комисия.

С уважение,

КАРИНА АНГЕЛИЕВА
Заместник-министър на образованието и науката