Приветствие на ректора на МУ – Пловдив по случай новата 2017/2018 академична година