Плакат Студент на годината_2019

Национален приз „Студент на годината”  2019г.

Плакат Студент на годината_2019

Национален приз „Студент на годината”  2019г.

Плакат Студент на годината_2019

Национален приз „Студент на годината”  2019г.