ПРИЗИВ от ръководството на МУ – Пловдив към стажант-лекари и стажант – медицински сестри за доброволен труд в КОВИД-19 и други отделения и клиники